Breaking News

ซัสโก้ ใส่ใจ “ลูกค้า” ดูแล “พนักงาน” ร่วมช่วยสังคม ฝ่าวิกฤติโควิด-19

ซัสโก้ ร่วมดูแลสังคมรับมือวิกฤติ “โควิด-19”  โดยนายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยให้พนักงาน ทั้งในส่วนสำนักงานและสถานีบริการทั่วประเทศ จำนวนกว่า 2,000 คน และส่งเสริมให้พนักงานสถานีบริการฯ ทำหน้ากากพลาสติกป้องกันใบหน้า (Face Shield) จากขวดน้ำดื่มซัสโก้ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ


นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่พนักงานซัสโก้ สาขาราชพฤกษ์ เป็นแห่งแรก ก่อนจะกระจายไปยังสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศ  ทั้งนี้ ซัสโก้ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนในสถานีบริการน้ำมัน ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง และช่วยกันทำความสะอาดภายในสถานที่บริเวณต่างๆ อาทิ หัวจ่ายน้ำมัน แท่นรูดบัตรเครดิต ร้านสะดวกซื้อ และห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ 


นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลกระทบจาก วิกฤติ “โควิด-19” ได้แผ่ขยายไปทั่วโลก โดยธุรกิจน้ำมันก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากประชาชนลดการเดินทาง ตามมาตรการ Social Distancing และ พรก.ฉุกเฉิน ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจน้ำมัน มียอดขายลดลงไปกว่า30% อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายเลิกจ้าง หรือ ลดเงินเดือนพนักงาน แต่ให้ทุกคนช่วนกันปรับตัวลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น เพื่อร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน” 


นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในช่วงภาวะวิกฤติ เราต้องช่วยกันทุกภาคส่วน โดยเริ่มต้นจากการดูแลซึ่งกัน และกันภายในองค์กร ลดขยายการแพร่เชื้อให้ได้มากที่สุด ซัสโก้ เชื่อมั่นว่า การเริ่มจากจุดเล็กๆ ตั้งแต่ใส่ใจพนักงาน ดูแลลูกค้า และรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยให้ทุกๆ คน ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี”

No comments