Breaking News

เขื่อน ภัทรดนัย – อาแมนด้า ชาลิสา ร่วมแพค “ถุงยังชีพสร้างสรรค์” และเปิดตัว “สติ๊กเกอร์ไลน์ MOVE ON FIGTHERS”

June 30, 2021
  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายภัทรดนัย เสตสุวรรณ นักจิตบำบัดฝึ...Read More

วช. โชว์ภาพความสำเร็จ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ในอีก 20 ปี ข้างหน้า

June 30, 2021
  วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการเสวนาออนไลน์ เรื...Read More

ZTE เปิดวิสัยทัศน์ในงาน Mobile World Congress 2021 พร้อมยกระดับ “ดิจิทัลไลเซชั่น” ผลักดันสู่ “อินเทลลิเจนท์”

June 30, 2021
  ZTE Corporation เปิดวิสัยทัศน์ “Fuel the Digitalization, Endow with Intelligence” ยกระดับ “ดิจิทัลไลเซชั่น” สู่ยุค อินเทลลิเจนท์ ในงาน Mob...Read More

ฟินน์ โซลูชั่น ปลื้มวงการแพทย์ตอบรับ YEyes โซลูชั่นแว่นเออาร์ 5G มากขึ้น เตรียมขยายตลาดสู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจก่อสร้าง

June 29, 2021
  ฟินน์ โซลูชั่น เทคสตาร์ทอัพผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เดินหน้าขยายฐานตลาดสำหรับนวัตกรรมโซลูชั่น YEyes ที่ใช้คู่กับแว่น AR (Augmented Reality) หลังว...Read More

ZTE โชว์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในงาน Mobile World Congress 2021

June 29, 2021
  ZTE Corporation ผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับสากล ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมระดับองค์กร และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตบนมือถือ เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทค...Read More

เปิดตัว “เตียงพลิกตะแคง ป้องกันแผลกดทับ” นวัตกรรมทางการแพทย์ จากฝีมือนักวิจัยไทย เทียบชั้น นวัตกรรมการแพทย์ระดับโลก

June 29, 2021
  ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ แพทย์จากภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทยมีผู้ป่วยอัมพาตเพิ่มขึ้นปีละราว 1 แสน...Read More

นักวิจัย มช. พบกระดังงาชนิดใหม่ของโลก 5 ชนิด

June 29, 2021
  คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วย น.ส.อานิสรา ดำ...Read More

สกสว. ร่วมกับศิริราชหารือ “Siriraj Research Sandbox” นำร่องเครือข่ายวิจัยรับมือโควิด

June 28, 2021
  วันนี้ (28 มิถุนายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (SiC...Read More

สวค. จับมือ สกสว. เปิดวงรับฟัง ประสบการณ์การประเมินของ ‘เอดีบี’ ธนาคารพัฒนาเอเชีย สู่แนวทางการประเมินการวิจัยและนวัตกรรมไทย

June 28, 2021
  ผศ.ดร. ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นปร...Read More

การประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ “การวิจัยเชิงระบบ เพื่อการปฏิรูปและปรับโครงสร้างภาคการเกษตรไทย” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

June 25, 2021
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เป็นประธานเปิดการประชุมการนำเสนอรายงานควา...Read More

วช.ชูวิจัย มทร.ศรีวิชัย พัฒนาโรงเพาะเห็ดสุดล้ำ ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม

June 25, 2021
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุน แก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ดำเนินโครงการการจัดการองค์ความรู้...Read More

เอปสันนำเทรนด์ ส่งเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ SureColor T-Series รุ่นใหม่ รุกตลาด หลังงานพิมพ์อินเฮาส์ส่งสัญญาณโต

June 24, 2021
  เอปสันเปิดตัวเครื่องพิมพ์หน้ากว้างอเนกประสงค์ SureColor T-Series รุ่นใหม่ ชูไฮไลท์รุ่นขนาดหน้ากว้าง 24 นิ้ว แบบตั้งโต๊ะ รองรับความต้องการก...Read More