Breaking News

สวทช. ชวนเด็กๆ เรียนรู้ไวรัสโคโรนาและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 จากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ก่อผลกระทบมากมายทั้งเศรษฐกิจ และสังคม และการสาธารณสุข

September 30, 2020
  การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงได้จึงมีความสำคัญและประโยชน์อย่างมาก นา...Read More

GIT และ มศว ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเตรียมจัดประชุม Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry หนุนผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทจิวเวลรี่

September 30, 2020
          สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memoran...Read More

CAT เพาะพันธุ์ดี เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบโซลูชัน CAT Digital Farm ครบวงจร ​สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสาร จ.ขอนแก่น

September 30, 2020
    ​ CAT เดินหน้าโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนนวัตกรรมเกษตรครบวงจร CAT Digital Farm ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสาร บ้านหนองหญ...Read More

วิ่งแล้วเจ็บเข่า ทำอย่างไรดี... มาร่วมรับฟังและหาคำตอบ ใน “หมอชวนคุย”

September 29, 2020
     โรงพยาบาลธนบุรี 2 ขอเชิญนักวิ่งและคนรักสุขภาพทุกท่านมาร่วมรับฟังสาระสุขภาพดีๆ  ในหัวข้อเรื่อง “วิ่งแล้ว..เจ็บเข่า หยุดหรือไปต่อ” โดย นพ...Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิด 15 หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ดึงไทยเที่ยวไทยหลังสถานการณ์โควิด 19 สร้างรายได้เข้าชุมชนและหมู่บ้าน

September 29, 2020
      เปิด 3 เส้นทางหลัก ท่องเที่ยวเชิงเกษตร,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และวิถีชีวิต,ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  มั่นใจได้ผลตอบรับอย่างดี นายว...Read More

กรมปศุสัตว์จับมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)

September 28, 2020
  กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท...Read More

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานรางวัล สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท Thailand Rural Tourism Award 2020

September 28, 2020
  เมื่อวานนี้ (27 กันยายน 2563)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะก...Read More