Breaking News

สจล, เปิดศูนย์ NEXT Creatorspace พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรสตาร์ทอัพในโลกดิจิทัล

 

     ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ NEXT Creatorspace โดยมี ดร. ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงาน Data Innovation ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ดร. ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารเพกาซัส ชั้น ๖ Auditorium Foyer เมื่อเร็ว ๆ นี้  

“พื้นที่นักสร้างสรรค์ – NEXT Creatorspace” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่บ่มเพาะและพัฒนานวัตกร สู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในธุรกิจดิจิทัล กำหนดขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต และขยายคอร์สการเรียนให้ตอบรับกับความสะดวกของทุกรูปแบบ

No comments