Breaking News

รพ.ธนบุรี 2 เชิญร่วมฟังเรื่อง “กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในคนอายุน้อย” ทางคลื่น จส.100

 

      โรงพยาบาลธนบุรี 2 ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังสาระสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง “กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในคนอายุน้อย ( MI in the young)” โดย เรืออากาศโท นพ.นาวิน สุรภักดี แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลธนบุรี 2 ที่จะมาพูดคุยให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโรคหัวใจ ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในวัยกลางคนไปจนถึงวันสูงอายุ แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มพบได้ในกลุ่มที่มีอายุน้อย มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น สูบบุหรี่ ภาวะเครียด อ้วน เป็นต้น 

ติดตามรับฟังสาระสุขภาพดีๆ ที่จะทำให้คุณและครอบครัวห่างไกลโรค ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพและการรักษา ผ่านทางคลื่นวิทยุข่าวสารจราจร จส. 100 ในรายการ จส.100 กับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.20 น. 


No comments