Breaking News

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิด 15 หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ดึงไทยเที่ยวไทยหลังสถานการณ์โควิด 19 สร้างรายได้เข้าชุมชนและหมู่บ้าน

 

    เปิด 3 เส้นทางหลัก ท่องเที่ยวเชิงเกษตร,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และวิถีชีวิต,ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  มั่นใจได้ผลตอบรับอย่างดี

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า   จังหวัดสมุทรสาครได้มีการเปิดเส้นทางชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 เส้นทางหลักคือ  เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิต  เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต  เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในประเทศแบบครบวงจร  เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนหลังจากที่เจอสถานการณ์โควิด 19  การเปิดหมู่บ้านชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมี 15 หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านจะมีกิจกรรมเวิร์คช้อป แตกต่างกันไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตในแต่ละที่ 

ยกตัวอย่างหมู่บ้านที่ได้เข้าไปร่วมเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อาทิ หมู่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หมู่บ้านชาวประมงที่มีมนต์เสน่ห์แบบลุ่มลึก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่และชิมอาหารพื้นบ้านได้ที่หมู่บ้านนี้ และยังมีสะพานเขียว สะพานไม้ทอดยาวไปในทะเลชมวิวทิวทัศน์สวยงาม เดินสะพานไม้สัมผัสวิถีชีวิตชาวชุมชนท่องเที่ยวเป็นชุมชนเก่าแก่ติดทะเลแต่เป็นเขตรอยต่อของ จ.สมุทรสาครชุมชนหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม เลี้ยงปูทะเลแบบธรรมชาติ มีอาชีพทำกะปิตัวเคย WorkShop ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การย้อมผ้ามัดย้อม การทำกะปิรางจันทน์ การทำไข่เค็ม

ยกตัวอย่างหมู่บ้านที่ได้เข้าไปร่วมเปิดกิจกรรมท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร  วิถีชีวิต  หมู่บ้านวังนกไข่ อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และล้อมรอบไปด้วยสวนเกษตร มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และมีการทำการเกษตรแบบบูรณาการ ปลอดสารพิษ ท่องเที่ยวชมสวนฝรั่ง ซึ่งบ้านวังนกไข่เป็นสวนที่ได้มาตรฐาน GAP มีซุ้มฝรั่งที่เป็นเอกลักษณ์ มีความสวยงาม และร่มรื่น สามารถเก็บผลฝรั่งสดจากสวน เป็นของฝากได้ ในหมู่บ้านก็ยังมี สวนแก้วมังกร สวนอินทผลัม สวนผักออแกนิกส์ และสามารถทำกิจกรรมเวิร์คช็อปผลิตภัณฑ์เกษตร อาทิ สาธิตการทำเค้กฝรั่ง การทำชาดาวอินคา (ถั่วดาวอินคา) ศูนย์การเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียง

ยกตัวอย่างหมู่บ้านที่ได้เข้าไปร่วมเปิดกิจกรรมท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต หมู่บ้านกระโจมทอง มีวัดกระโจมทอง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วัดยังคงมีแหล่งท่องเที่ยว อาทิ บ้านดินบ้านที่มีการเล่าเรื่องสมัยพุทธกาล เป็นประวัติของพระพุธเจ้า และพิพิธภัณฑ์ของพื้นบ้านโบราณ และเรายังนั่งเรือเพื่อเที่ยวชมเส้นทางทางน้ำ ในคลองดำเนินสะดวก เพื่อไปยัง ศูนย์การเรียนรู้ และ กลุ่มสตรีบ้านกระโจมทอง เพื่อชม และ สาธิต ร่วมไปถึงการทำ Workshop การปักผ้าสไบมอญ การทำขนมไทย การแปรรูปสินค้าเกษตร ทำขนมไทย

 “กิจกรรมน่าสนใจหมู่บ้านชายทะเลรางจันทร์  การทำกะปิตัวเคยตำกับครกใหญ่  เป็นกะปิที่ดีได้รับอย.ที่เดียวในประเทศไทย   นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะได้ทดลองตำกะปิตัวเคยและนำกลับบ้านได้   นอกจากนี้ได้ชิมอาหารพื้นถิ่นแกงส้มใบชะคราม  กุ้งผัดกะปิรางจันทร์  และขึ้นชื่อปูทะเลดองน้ำปลา   มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำผ้ามัดย้อมสีจากต้นตะบูน

     ส่วนกิจกรรมน่าสนใจหมู่บ้านวังนกไข่ ชมสวนเกษตรแล้ว  ไปดูการแปรรูปฝรั่งสินค้าขึ้นชื่อเป็นฝรั่งอบแห้ง  รสชาติต่างๆ  รสบ๊วย  รสธรรมชาติ  อบเกลือ  อร่อยจนหยุดไม่ได้   ไปชมสวนฝรั่ง   กินเค้กฝรั่งและหาซื้อกลับบ้านได้ ”ผู้ว่าราชการกล่าว
 
ทั้งนี้สามเส้นทางหลักด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มี 15 หมู่บ้านประกอบด้วย 

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มี 5 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านโคกขาม  หมู่บ้านสันดาป   หมู่บ้านชายทะเลสะพานแดง   หมู่บ้านชายทะเลรางจันทน์   หมู่บ้านสหกรณ์1 ทั้ง 5หมู่บ้าน อยู่ริมชายฝั่งทะเลใกล้กรุงเทพฯ  มีสถานที่เที่ยวมากมาย   

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่เปิดจะมี 6 หมู่บ้าน คือเส้นทางที่ 1  หมู่บ้านดอนไก่ดี/ หมู่บ้านท่ากระบือ (เดินทางโดยรถยนต์)  และเส้นทางที่ 2 หมู่บ้านกระโจมทอง /หมู่บ้านคลองใหญ่/ หมู่บ้านโคกหลวง/หมู่บ้านท่านัด (เดินทางโดยเรือโดยสาร) 

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร  วิถีชีวิต เส้นทางที่เปิดใหม่ มี  4 หมู่บ้าน  คือหมู่บ้านวังนกไข่   หมู่บ้านคลองแค   หมู่บ้านโรงปูน หมู่บ้านหลักสี่


No comments