Breaking News

กระบี่เปิดตัวยิ่งใหญ่ “งานยลเมืองศิลป์ กินของหรอย จังหวัดกระบี่” สร้างความสุขหลังโควิด-19 แบบ New Normal

 

         จังหวัดกระบี่ผนึกกำลังทุกภาคส่วน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) หอการค้าจังหวัดกระบี่ สวทช. สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิด 3 งาน New Normal “ยลเมืองศิลป์ กินของหรอย จังหวัดกระบี่” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ เวทีลานปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่ ประกอบด้วย เวทียลเมืองศิลป์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ งานแสดงสินค้าภูมิปัญญา อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคของภาคใต้ และเวทีของหรอย (เทศกาลซีฟู๊ด) รวมผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นกระบี่กว่า 50 ร้าน โดย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มีชื่อเสียงร่วมงาน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกสร กำเหนิดเพชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ และนายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต ที่ปรึกษาประจำสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการและเอกชนจังหวัดกระบี่ โดยทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ภายใต้มาตรการ New Normal การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรการจากสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และอุปกรณ์ทันสมัยการคัดกรองจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอย่างดี ตลอดงาน

กิจกรรมไฮไลท์โซนศิลปวัฒนธรรม “ยลเมืองศิลป์” โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย กิจกรรมเพ้นท์เรือหัวโทงลายอัตลักษณ์กระบี่โดยศิลปินพื้นถิ่น ประติมากรรมสร้างสรรค์โดยศิลปินจังหวัดตรัง การวาดภาพสามมิติบนถนน โดยศิลปินสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช คาราวานท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมบรม-บวร ออนทัวร์ ชมประติมากรรมการแจ้ง จิตรกรม และ Srteet Art Performance จากครือข่ายศิลปินอันดามัน ร่วมด้วยเวทีการแสดงคอนเสิร์ตจาก ศิลปิน GETSUNOVA สนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และได้มีการร่วมมือกันวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ยังมีการเปิดงานเทศกาลอาหารซีฟู้ด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าจังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ทุกฝ่ายพร้อมใจกันนำวัตถุดิบพื้นถิ่นที่มีคุณภาพ มาปรุงอาหารจำหน่ายภายในงาน โดยการจัดงานยังได้รับมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรม ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal

งานยลเมืองศิลป์ กินของหรอย จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ลานปูดำ ริมเขื่อนเขาขนาบน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีการออกร้านขนานเขื่อนริมทะเลทอดยาวระยะทางกว่า 700 เมตร วัตถุประสงค์ในการจัดงานเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และทำให้เกิดการท่องเที่ยว หลังจากวิกฤตโควิด-19 ที่กระทบต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอย่างมาก ดังนั้นเพื่อทำให้ประชาชนกล้าออกมาใช้ชีวิต และท่องเที่ยวตามเดิม โดยคำนึงถึงมาตรการต่าง ๆ ในการสร้างความมั่นใจให้คนไทยพร้อมปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่ และการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป หรือ New Normal เป็นการท่องเที่ยวแบบสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และใช้เจลล้างมือสม่ำเสมอ ต้องสแกน QR Code ไทยชนะ และใช้อุปกรณ์ทันสมัยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดูแลด้านความปลอดภัย และร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมคอนเสิร์ตจะมีการวางมาตรการเป็นพิเศษ 

จุดเด่นของงานคือ การแสดงบอลลูนไลท์แอนด์ซาวน์ โชว์บอลลูนลอยน้ำเปลี่ยนสีได้ และน้ำพุกลางน้ำบรรยากาศเขาขนาบน้ำประกอบดนตรี การแสดงศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ และศิลปะในรูปแบบ Street Art ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ การออกบูธของผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดกระบี่ ร้านอาหารอินเตอร์ฯ จากวัตถุดิบพื้นถิ่นมาปรุงอาหารตามแนวคิด “Farm To Table” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบพื้นถิ่น อาหารฮาลาล อาหารจากโรงแรมชื่อดัง อาหารทะเลซีฟู้ดจากแพ และกระชังในท้องทะเลอันดามันให้นักท่องเที่ยวเลือกช้อป โดยปรุงสดใหม่ และยังมีสินค้าอุปโภค บริโภค จากบูธของ สสว. รวมทั้งงานศิลปะและอาหารทั้งหมดราว 100 บูธ เวิร์คช้อปการตกแต่งอาหารจานเด็ด Signature dish เพื่อยกระดับร้านอาหารของจังหวัดกระบี่เทียบสู่ระดับอินเตอร์โดย คุณดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ Food stylist ชื่อดังจากนิตยสาร Harper’s Bazaar Thailand และการบันทึกภาพกิจกรรมแข่งกินแหลกเพื่อออกอากาศในรายการ “ศึกเจ้านักกิน” ของบริษัท กันตนา จำกัด เพื่อเผยแพร่ทาง ช่อง 7HD พร้อมชมการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้ง “นิว – จิ๋ว” ในวันเปิดงาน “ฉอย อันดามัน” วันที่ 27 สิงหาคม 2563 “แอ็ค โชคชัย ผู้ชนะ The Golden Song season 1” วันที่ 28 สิงหาคม “Getsunova” วันที่ 29 สิงหาคม และ Foto Café ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 โดยผู้ร่วมงานทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเท่านั้น

ภายในงาน ททท. ยังมอบคูปองเงินสดมูลค่า 100 บาท เพื่อจับจ่ายใช้สอยในงาน ให้แก่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าพักกับโรงแรมที่ร่วมรายการในจังหวัดกระบี่ (โรงแรมที่เปิดในช่วงนั้น) จะได้คูปอง 2 ใบ/ห้อง/คืน   หากเข้าพัก 2 คืนก็จะได้ 4 ใบเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับคูปองแล้วสามารถนำคูปองมาใช้ภายใน งานนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสค้าขาย และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วยังทำให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง


No comments