Breaking News

ปทุมธานี! ชวนเที่ยวงาน “เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา” 19 – 20 กันยายนนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี เตรียมจัดงาน “เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา”.ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. เรียนรู้นิทรรศการ โคก หนอง นา ศาสตร์และศรัทธา และนิทรรศการเกษตรก่อนเกษียณ จัดเต็มกับวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 10 หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สายช้อป สายสุขภาพ ไม่ควรพลาด!! กับสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพี่น้องเครือข่ายจากทั่วประเทศ เที่ยวสนุก ได้ความรู้ ในยุควิถีใหม่ NEW NORMAL  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า “ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา” โดยภายในงานได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเผยแพร่ส่งต่อให้ผู้ที่สนใจไปปฏิบัติในชีวิตจริง ผ่านนิทรรศการโคก หนอง นา ศาสตร์และศรัทธา นิทรรศการเกษตรก่อนเกษียณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาของแผ่นดิน” จากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติจริง มาถ่ายทอดให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ โดยเปิดลงทะเบียนเรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อม ชิม ช้อป ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ กว่า 100 ร้านค้า”

นิทรรศการโคก หนอง นา ศาสตร์และศรัทธา ชมและเรียนรู้แนวคิดการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำหนึ่งในรูปแบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตร แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้านกับวิชาของพ่อเพื่อการทำเกษตรพอเพียงและความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งและยั่งยืน  ชมนิทรรศการเกษตรก่อนเกษียณ เตรียมความพร้อมการทำเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองก่อนวัยเกษียณ พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำเกษตรกับเกษตรกรตัวจริง  ที่สะสมองค์ความรู้และประสบการร์ผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อเติมแรงใจในการเตรียมตัวทำเกษตร ศาสตร์ของพ่อ ศรัทธาแห่งแผ่นดิน เปิดอบรมวิชาของแผ่นดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ หลักสูตรการกำจัดโรคและแมลงแบบปลอดสารพิษ โดยอาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประภา  หลักสูตรเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ โดยอาจารย์บุญล้อม  เต้าแก้ว หลักสูตรปศุสัตว์อินทรีย์ วิถีธรรมชาติ โดยอาจารย์อักขราพัชร ลายตลับ เจ้าของฟาร์มสุขทวี หลักสูตร ลงทุน ลงแปลง เป็นสวนผักหฤหรรษ์ จากอาจารย์จิตรา หิรัญพฤกษ์ หลักสูตรยางนามีค่ามากกว่าที่คิดจากอาจารย์ณรงค์ สังขะโห จากศูนย์ศึกษายางนาแก้หนี้แก้จน เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติผ่านหลักสูตร ครีมมะขามขัดหน้า โดยอาจารย์กมลภทร กสิกรรม และหลักสูตรชีสพายมัลเบอร์รี่ โดยอาจารย์สายชล  ธำรงโชติ และอีกหลากหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ  มากกว่าตลาดนัด คือคลังปัญญาของแผ่นดิน พบกับพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วประเทศ พร้อมด้วยภาคีความร่วมมือนำสินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพมาจำหน่ายในราคามิตรภาพ พกถุงผ้ามาชม ช้อป ตามสไตล์คนรักสุขภาพ 

เปิด  3 พิพิธภัณฑ์ในราคาสุดพิเศษ เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ที่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตื่นตาตื่นใจกับการผจญภัยในป่าจำลองเสมือนจริงเรียนรู้วัฎจักรแห่งชีวิต ภายในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ร่วมเรียนรู้คุณค่าและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ   ยกขบวนครอบครัว ชวนเพื่อนมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรโซน wisdom farm เดินชมทุ่งนาอินทรีย์บนสะพานไม้ไผ่ ชมดอกบัว เรียนรู้วิถีเกษตรไทยที่บ้านเรือนไทย 4 ภาค ร่วมกิจกรรมการทำไข่เค็ม สนุกสนานกับการทำนาโยนกล้าและป้อนอาหารสัตว์ ปิดท้ายด้วยการชมเรือขุด รข.1 และจุดชมวิวสุดพิเศษ  ชมนิทรรศการพิเศษ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเกษตร” เปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พบกับนิทรรศการที่รวบรวมเครื่องจักสานของเกษตรกรมาจัดแสดง เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนผ่านเครื่องจักสานที่สืบทอด สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

พิเศษเฉพาะในงานนี้!! ร่วมสนุกกับกิจกรรม  “ชม ชอป แชะ ชวนทำวิถีเกษตรกรรมจักสาน” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร และนิทรรศการพิเศษ พร้อมร่วมกิจกรรมลงมือทำเครื่องจักสาน รับของที่ระลึกสุด    พรีเมี่ยม!!  เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ศาสตร์ของพ่อ ปรัชญาพอเพียง สร้างศรัทธาด้านการเกษตร จุดประกายความคิด เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. นี้ 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171 หรือคลิกดูรายละเอียด www.wisdomking.or.th และทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan LineID : @wisdomkingfan


No comments