Breaking News

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) รับรางวัล AREA 2024

  บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MET โดย นายคัทสึยะ คาวาบาตะ กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) สาขา “Social Empowerment” ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด (Hometown School Development)” ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่14 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2024   จัดขึ้นที่ โรงแรม ฮิลตัน ไซ่ง่อน เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 


นายคัทสึยะ คาวาบาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MET เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างมาก ที่ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) สาขา “Social Empowerment” จากโครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด (Hometown School Development)” โดยเป็น โครงการ CSR ที่เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้การสนับสนุนและมอบทุนทรัพย์ ให้นำไปสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (INDA) ในการให้นิสิตได้ออกแบบอาคารสำหรับโรงเรียน เช่น อาคารเรียน, โรงอาหาร, อาคารเอนกประสงค์ เป็นต้น

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) เชื่อมั่นว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม คือ พลังที่จะเกื้อกูลให้สังคมพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชนในชาติ  การดำเนินโครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด (Hometown School Development)” จึงเป็นความภูมิใจในการทำงานด้าน ซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) เพราะเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากใจของทุกคนในองค์กร ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่จะเติบโตและกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ให้คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

สำหรับงานมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อมอบรางวัลให้องค์กรชั้นนำที่ดำเนินการตามแนวทาง ESG และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

No comments