Breaking News

รพ.ธนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตบรรเทาวิกฤติขาดแคลนเลือดโรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้โลหิตของโรงพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วย และเตรียมความพร้อมในการรองรับกับสภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น โดยเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นผู้ให้ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  โทร. 1645 ต่อ 2005-7 หรือ www.thonburihospital.com และ www.facebook.com/thonburihospitalclub

No comments