Breaking News

รพ.ธนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายแพทย์วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ #เป็นห่วงนะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อนำไปสมทบแก่สภากาชาดไทยให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลธนบุรีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อโควิด-19 ทางโลหิต ด้วยการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเองตรงตามความเป็นจริง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต  เช่น หากเป็นผู้ที่อาศัย หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ และหายป่วยโดยไม่มีอาการใดหลงเหลืออยู่ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริจาคโลหิตและการส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังผู้ป่วยNo comments