Breaking News

รพ.ธนบุรี เปิด Drive-In Unit แยกพื้นที่ตรวจโรคทางเดินหายใจ ปิดโอกาสรับเชื้อ เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ป่วย

โรงพยาบาลธนบุรี เน้นย้ำความห่วงใยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ด้วยมาตรการความปลอดภัยเข้มงวด สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดรูปแบบการบริการเพิ่มความสะดวกและเป็นส่วนตัว ปิดโอกาสการรับเชื้อ และคลายความกังวลให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยบริการ Drive-In Unit คลินิกพิเศษสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการหวัด ไข้ ไอ เจ็บคอ แบบ One Stop Service 


นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี เปิดเผยว่า ห้องตรวจ Drive-In Unit ถูกออกแบบเป็นห้องปลอดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการมาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เข้ามารับการตรวจรักษาด้วยความสบายใจและคลายความกังวล ภายใต้ความสะดวกและปลอดภัย โดยจัดให้มีห้องตรวจจำนวน 6 ห้อง ทุกห้องมีระบบปรับอากาศแบบ fresh air พร้อมทั้งติดตั้งเครื่อง UV เพื่อทำให้มั่นใจว่าห้องปราศจากเชื้อ และมีมาตรการในการทำความสะอาดห้องตรวจด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อทันทีที่ตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละรายเสร็จ  ซึ่งผู้ป่วยทุกท่านที่เข้ารับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการตรวจรักษาในห้องที่สะอาดปลอดเชื้อ และเป็นส่วนตัว 


บริการ Drive-In Unit เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ ตั้งจุดบริการอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร 2 และแยกให้บริการออกจากอาคารหลักอย่างชัดเจน ผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ หรือเจ็บคอ สามารถเข้ามารับการตรวจรักษาได้ทันที หรือโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 1645 กด 1 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับการจองคิวและเข้ารับการตรวจรักษาได้ตามวันและเวลานัดหมาย โดยสามารถนำรถเข้าจอดบริเวณหน้าห้องตรวจ และผู้ป่วยสามารถเข้าไปรับการตรวจในห้องตรวจได้ทันที ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้ถึง 20 ช่อง สามารถรองรับรถที่จะหมุนเวียนเข้ารับบริการได้อย่างเพียงพอ 

นพ.วชิรบุณย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การเปิดบริการห้องตรวจแบบ Drive-In Unit สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความสบายใจที่จะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการนำเชื้อไปแพร่กระจายให้กับผู้ป่วยทั่วไปที่รับบริการในอาคารหลัก ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ก็ไม่ต้องไปรอรับการตรวจรักษาปะปนกับรายอื่นที่มีอาการเดียวกัน เพราะมีการแยกห้องตรวจไว้เฉพาะอย่างชัดเจน เรียกว่าลดความเสี่ยงทั้งสองทาง

นอกจากนี้บริการ Drive-In Unit ยังเป็นบริการรูปแบบใหม่มุ่งเน้นไปที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ สะดวก ปลอดภัย และไม่ปะปนกับผู้อื่น สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการ ประกอบกับคำแนะนำจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับมาตรการการแยกพื้นที่ปลอดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อลดโอกาสการสัมผัสเชื้อ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและตรวจรักษาในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย


ส่วนการเข้ารับบริการ Drive-In Unit มีวิธีการที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขับรถเข้ามารับบริการได้ที่ Drive-In Unit บริเวณด้านหน้าอาคาร 2 โดยมีป้ายบอกเส้นทางไว้อย่างชัดเจน 
2. เจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการและสอบถามข้อมูล เพื่อลงประวัติ ทำทะเบียน รวมทั้งตรวจสอบสิทธิเบิก-จ่าย โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องลงจากรถ
3. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการภายในห้องตรวจส่วนตัวที่สะอาดและปลอดเชื้อ
4. หลังจากคุณหมอตรวจและสั่งยาเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินพร้อมกับรับยาภายใต้การแนะนำจากเภสัชกร โดยสามารถรออยู่ในห้องตรวจหรือออกไปรอในรถของผู้ป่วยเองก็ได้ 

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการตรวจรักษาโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง โรคทางสูตินรีเวช โรคระบบประสาทและสมอง โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น สามารถรับบริการที่ศูนย์แพทย์เฉพาะทางตามอาการของแต่ละโรคภายในพื้นที่อาคารหลักได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจด้วยมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด โดยมีการเตรียมพื้นที่บริการให้เหมาะสมและการปรับระบบการบริการเพื่อลดความเสี่ยง กำหนดทุกจุดเข้า-ออกของโรงพยาบาลมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมซักประวัติ การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อยและพื้นที่สาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในพื้นที่บริการทุกจุดอย่างเพียงพอ รวมถึงกำหนดให้ผู้ที่มารับบริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างในระหว่างรอตรวจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้มารับบริการทุกท่าน


“โรงพยาบาลธนบุรีของเรามุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในการพัฒนาการดูแลรักษาและบริการ เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการที่ให้ความไว้วางใจกับโรงพยาบาลธนบุรีได้รับความพึงพอใจในการดูแลรักษาและบริการยิ่งๆ ขึ้นไปครับ” นพ. วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี กล่าวทิ้งท้าย

No comments