Breaking News

รฟฟท. จัดโครงการ CSR มอบห้องนันทนากา อเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนวัดสนามนอก

   บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดโครงการ CSR ภายใต้โครงการ "พี่หนูแดงมอบความสุขให้น้อง ผ่านห้องแห่งการเรียนรู้ ปี 2" ส่งมอบห้องนันทนาการอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนวัดสนามนอก จังหวัดนนทบุรี 

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในหลายด้าน เนื่องจากเยาวชนถือได้ว่า เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและจะก้าวเป็นผู้นำประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างเสริมกิจกรรมให้น้องๆเยาวชนได้รับการศึกษาและการเล่นอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของเยาวชน จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของประเทศในระยะยาว เป็นการสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญและมีคุณค่าสำหรับอนาคตของประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “พี่หนูแดงมอบความสุขให้น้อง ผ่านห้องแห่งการเรียนรู้ ปี 2” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนวัดสนามนอก หมู่ที่ 4 ถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้แก่นักเรียนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยห้องนันทนาการอเนกประสงค์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตด้วย

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มุ่งเน้นดำเนินกิจการด้านต่างๆ เคียงข้างประชาชน พร้อมกับมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการเดินรถ และซ่อมบำรุง รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมืองอย่างยั่งยืน


โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง โซเชียลมิเดียทุกแพลตฟอร์ม Facebook Fan Page, Twitter , Instagram, Youtube, Tiktok พิมพ์ชื่อ “RED Line SRTET” 

หรือส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง และ www.srtet.co.th

“มากกว่าการเดินทางคือ ...ความพิเศษ” รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

No comments