Breaking News

เริ่มแล้ว ฤดูกาลแข่งขัน “ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 39 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 20 เม.ย. 2563 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ก.พ. 2563 พร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ กลุ่ม ปตท. พบกับทีมรวมดารา และพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 20 เม.ย. 2563


และในปีนี้ นับเป็นประวัติการณ์น่าสนใจที่ชุมชนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด จำนวนทั้งสิ้น 34 ทีม เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 ชุมชน ด้วยความเชื่อมั่นจาก กลุ่ม ปตท. เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมมุ่งสร้างสรรค์รวมพลังสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีให้กับชุมชน ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงนั่นเอง


สมนึก แพงวาปี คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า “กลุ่ม ปตท. มีนโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของคนในชุมชนมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายเเละจิตใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนที่จะเป็นอนาคตและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนท้องถิ่นอาศัยของตนเอง สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 39 โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่สามแล้ว”


วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีหลายฝ่าย ได้แก่ กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำหรับพิธีเปิดประเดิมสนามด้วยฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมรวมดาวผู้บริหารปะทะทีมรวมดารา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดฟุตบอลครั้งนี้อีกด้วย”


ถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวสรุปว่า “ได้ริเริ่มรวมตัวกันจัดการแข่งขันกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ช่วยให้กิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่มาบตาพุด สำหรับผลการจับฉลากแบ่งสาย 34 ชุมชน มีดังนี้ Group A ได้แก่ 1) ชุมชนมาบยา 2) ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 3) ชุมชนซอยประปา 4) ชุมชนมาบชลูด 5) ชุมชนหนองแตงเม Group B ได้แก่ 6) ชุมชนหนองบัวแดง 7) ชุมชนโขดหินมิตรภาพ 8) ชุมชนหนองแฟบ 9) ชุมชนกรอกยายชน Group C ได้แก่ 10) ชุมชนบ้านพลง 11) ชุมชนโขดหิน 2 12) ชุมชนวัดชากลูกหญ้า 13) ชุมชนบ้านล่าง Group D ได้แก่ 14) ชุมชนวัดโสภณ 15) ชุมชนเกาะกก 16) ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน 17) ชุมชนวัดมาบตาพุด Group E ได้แก่ 18) ชุมชนเนินพยอม 19) ชุมชนเขาไผ่ 20) ชุมชนชากลูกหญ้า 21) ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง Group F ได้แก่ 22) ชุมชนหนองน้ำเย็น 23) ชุมชนบ้านบน 24) ชุมชนห้วยโป่งใน 1 25) ชุมชนสำนักกะบาก Group G ได้แก่ 26) ชุมชนตลาดมาบตาพุด 27) ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 28) ชุมชนซอยคีรี 29) ชุมชนมาบข่า-มาบใน Group H ได้แก่ 30) ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 31) ชุมชนเจริญพัฒนา 32) ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม 33) ชุมชนห้วยโป่งใน 2 และ 34) ชุมชนอิสลาม”


สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน 2 ทีม เงินรางวัลมูลค่าทีมละ 15,000 บาท ทีมมารยาทยอดเยี่ยม 1 ทีม เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท และผู้ทำประตูสูงสุด 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท


ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวปิดท้ายว่า “นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนจับมือประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีผ่านการแข่งกีฬาฟุตบอลทำให้บุตรหลานชุมชนอยู่ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับสังคมชาวระยองและประเทศไทยให้เต็มเปี่ยมไปด้วยประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่มีความหลากหลายตามความถนัด เช่น การวิ่งออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะภายในชุมชนทั้ง 3 แห่งที่กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับการออกกำลังกายภายในชุมชนอีกด้วย”


โดยสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพชุมชนในทุกช่วงวัยเป็นสำคัญแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อความพร้อมรองรับประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ ไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาที่อื่นอีกทั้งยังมีโครงการสวนสุขภาพที่ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะภายในชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สวนกรอกยายชา) และสวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) อันเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดนั่นเอง


 สำหรับด้านการศึกษาได้ยกระดับมาตรฐานการศึกษาผ่านโครงการด้านการศึกษารวมถึงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ภายใต้การดำเนินการร่วมกันของกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และยังคงสร้างสรรค์โครงการดี ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป
มาร่วมเชียร์และติดตามผลการแข่งขัน ‘ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39’ พร้อมรับชมภาพบรรยากาศการแข่งขันตลอดฤดูกาลได้ที่ Facebook : CSR PTT Group Rayong

No comments