Breaking News

SUSCO มุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ เดินหน้าสร้างพันธมิตรธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจแบบก้าวเดินไปด้วยกัน มอบสิทธิประโยชน์ให้ LALAMOE DRIVER เติมน้ำมันเพียง 600 บาท รับทันที น้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซัสโก้ มุ่งสร้างพันธมิตรธุรกิจ เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด “ต่อยอดธุรกิจแบบก้าวเดินด้วยกัน” โดยเชื่อว่าในช่วงที่ทุกคน และทุกธุรกิจ ต้องต่อสู้กับวิกฤตรอบด้าน จะช่วยเสริมกำลังใจ เกื้อกูลกันและกันให้ก้าวเดินต่อไปได้ด้วยดี ในการจับมือกับ LALAMOVE ผู้นำด้านออนดีมานด์ลอจิสติกส์ ซึ่งมีคนขับรถขับร่วม (LALAMOVE DRIVER) ทั่วประเทศ ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ เติมน้ำมันเพียง 600 บาท รับน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด ทันที เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ และความคุ้มค่าให้กับ LALAMOVE DRIVER เป็นพิเศษ ในขณะเดียวกัน เชื่อว่าจะขยายฐานลูกค้า SUSCO ให้เพิ่มมากขี้น โดยสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ เริ่ม ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563 ณ สถานีบริการน้ำมัน ซัสโก้ ทุกสาขา ทั่วประเทศ

นางสาวภาพตะวัน ขจรไชยวุฒิ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัทฯ ลาลามูฟ อีซีแวน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ การได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ กับ ซัสโก้ ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรก ในการมอบสิทธิประโยชน์ และความคุ้มค่าให้แก่กันและกัน โดย LALAMOVE DRIVER จะได้เติมน้ำมันคุณภาพดี และยังได้รับน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด ซึ่งได้เพิ่มมากขึ้นจากการเติมน้ำมันปกติ สำหรับ LALAMOVE DRIVER รถ 5 ประตู, รถกระบะตู้ทึบ และรถกระบะโครงเหล็กสูงที่ลงทะเบียนในขณะนี้ มีจำนวนมากกว่า 130,000 ราย ทั่วประเทศ เพื่อขนส่ง ขนย้ายสินค้าเล็ก-ใหญ่ให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ เมื่อได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการเติมน้ำมันของซัสโก้ ก็เป็นการช่วยประหยัดค่าน้ำดื่ม อีกทั้ง เป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นที่ดี เชื่อว่าน่าจะมีกิจกรรมพิเศษให้แก่กันและกันเช่นนี้อีกต่อไปในอนาคต ซึ่งที่่ลาล่ามูฟเราให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ที่คนขับจะได้รับตลอดระยะเวลาการเป็นคนขับร่วมกับเรา ทั้งนี้ มีความเห็นว่า การเกื้อกูลกันเริ่มต้นได้ตั้งแต่จุดเล็กๆ หากทุกภาคส่วนในสังคม เกื้อกูลกันและกัน จะเป็นพลังให้ทุกภาคส่วนในสังคมก้าวเดินไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี

No comments