Breaking News

‘วันเสือโคร่งโลก’ 29 กรกฎาคม


เสือโคร่งถูกจัดให้เป็น 1 ในสัตว์ป่าคุ้มครอง และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงการอนุรักษ์เสือโคร่ง หยุดล่า หยุดค้า รวมทั้งหยุดทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย การประชุมว่าด้วยเรื่องเสือโคร่งที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใน ค.ศ. 2010 จึงกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็น ‘วันเสือโคร่งโลก’

ขอนำภาพเสือโคร่งเจ้าถิ่นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานีนี้ภาพนี้มีชื่อว่า ‘อาณาเขต’ ฝีมือถ่ายภาพของนายณรงค์ สุวรรณรงค์ ภาพเข้ารอบ ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประจำปี 2560 จากโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ มาฝากในวันเสือโคร่งโลก……

29 กรกฎาคม ‘วันเสือโคร่งโลก’
เสือโคร่งจัดเป็น 1 ในสัตว์ป่าคุ้มครอง และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงการอนุรักษ์เสือโคร่ง หยุดล่า หยุดค้า รวมทั้งหยุดทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย การประชุมว่าด้วยเรื่องเสือโคร่งที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใน ค.ศ. 2010 จึงกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็น ‘วันเสือโคร่งโลก’

ชมคลิป วันเสือโคร่งโลก click https://youtu.be/hQ760fJE0fsNo comments