Breaking News

ผ่านพบ-ภรภัทร คว้าแชมป์คลาสบี สวิงเยาวชนภาคเหนือสนาม 2 ที่ลำปาง


ผ่านพบ หิรัญเจริญ และภรภัทร ใสสีสูบ คว้าแชมป์คลาสบี จากศึกกอล์ฟเยาวชนของชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ (NTJGC) สนามที่ 2 ประจำปี 2566-2567 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคมที่ผ่านมา  ณ สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง

เมื่อจบการแข่งขัน 2 วัน 36 หลุม ปรากฏว่าในคลาสบี ชาย และหญิง แชมป์เป็นของ ขันโตก-ผ่านพบ หิรัญเจริญ วัย 13 ปีจากเชียงใหม่ และแบมบู-ภรภัทร ใสสีสูบ วัย 13 ปีจากอุตรดิตถ์ ที่สกอร์คนละ 9 โอเวอร์พาร์ 153

คลาสเอส ชาย-หญิง แชมป์เป็นของ ธนดล วันชนะชัย และอจลยรุจีย์ ศรีรัฐธนบูรณ์ ที่ 160 และ 200 คะแนนตามลำดับ

ด้านคลาสเอ ชาย แชมป์เป็นของ จอจาน-พัชรพล สายหยุด ที่ 10 โอเวอร์พาร์ 154 และแชมป์คลาสเอ หญิงตกเป็นของ หนูดี-พาไสว ฤทธิ์เต็ม ที่ 5 โอเวอร์พาร์149 

คลาสซี ชายและหญิง แชมป์เป็นของ เจฟฟรี่ย์-ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม วัย 12 ปีจากลำปาง และ Mingrui Yu วัย 11 ปีจากเชียงใหม่ ที่สกอร์คนละ 8 โอเวอร์พาร์ 152 

ในส่วนของคลาสดี ชาย และหญิง แชมป์เป็นของสองสวิงคนเก่งจากเชียงใหม่ได้แก่  ธามม์ สรชาติ วัย 10 ปี และ Shiman Xu วัย 9 ปี ที่สกอร์ 9 โอเวอร์พาร์ 153 และ 1 โอเวอร์พาร์ 145 ตามลำดับ

คลาสอี ชาย และหญิง แชมป์เป็นของ ฟูจิ-นคภัส เกื้อหนุน วัย 7 ปีจากลำปาง และมาริ-พิมพ์ณิชา วงศ์จันทรัตน์ วัย 7 ปีจากเชียงใหม่ ที่ 176 และ 231 คะแนนตามลำดับ 

ปิดท้ายที่คลาสเอฟ ชาย-หญิง แชมป์ตกเป็นของ นะโม-ภูมิรพี ปิยะพิทักษานนท์ และหมูกรอบ-ดารภา ชัยวัฒนาโรจน์  สองสวิงจิ๋ววัย 6 ปีจากลำปาง ที่ 184 และ 188 คะแนนตามลำดับ

ภายในงานแจกรางวัลได้รับเกียรติจาก โปรไอศูรย์ ศิริขันธ์  -ผู้อำนวยการแข่งขัน ร่วมแสดงความยินดี และแจกรางวัล สำหรับการแข่งขันของชมรมนักกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ (NTJGC) สนามที่ 3 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ สนามรอยัล เชียงใหม่กอล์ฟคลับ จ. เชียงใหม่

สรุปผลการแข่งขัน

คลาสเอส ชาย 160 ธนดล วันชนะชัย 81-79

คลาสเอส หญิง 200 อจลยรุจีย์ ศรีรัฐธนบูรณ์ 105-95

คลาสเอ ชาย 154 พัชรพล สายหยุด 81-73

คลาสเอ หญิง 149 พาไสว ฤทธิ์เต็ม 80-69

คลาสบี ขาย 153 ผ่านพบ หิรัญเจริญ 76-77

คลาสบี หญิง 153.ภรภัทร ใสสีสูบ 74-79

คลาสซี ชาย 152 ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม 77-75

คลาสซี หญิง 152 Mingrui Yu 78-74

คลาสดี ชาย 153 ธามม์ สรชาติ 80-73

คลาสดี หญิง 145 Shiman Xu  74-71

คลาสอี ชาย 176 นคภัส เกื้อหนุน 87-89

คลาสอี หญิง 231 พิมพ์ณิชา วงศ์จันทรัตน์ 119-112

คลาสเอฟ ชาย 184 ภูมิรพี ปิยะพิทักษานนท์ 91-93

คลาสเอฟ หญิง 188 ดารภา ชัยวัฒนาโรจน์  90 -98

No comments