Breaking News

ก้าวสู่ปีที่ 8 สคช. พร้อมรุกหน้าตรา “มอช.” ต่อยอดแอปฯ “ปักหมุดมืออาชีพ”


     

สคช.ก้าวสู่ปีที่ 8 พร้อมเดินหน้าเชิงรุก ตราสัญลักษณ์  มอช.มาตรฐานอาชีพ เพื่อมืออาชีพ  ให้กับบุคคลที่ผ่านการประเมิน ตั้งเป้า 310,000 คน ภายในปี 64 ควบคู่ไปกับการต่อยอดแอปฯ ปักหมุดมืออาชีพให้ผู้บริโภคค้นหามืออาชีพได้ทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมยึดหลักเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส


     นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานแถลงข่าว มอช มาตรฐานอาชีพ เพื่อมืออาชีพโดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสื่อมวลชนเข้าร่วมในงาน โดยนายนคร แถลงตอกย้ำความสำเร็จของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ด้วยการเป็นองค์กรที่มีพัฒนาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินได้ 90.33 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ A ติดอันดับ 3 จาก 24 หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันย้ำว่า สคช. จะมุ่งมั่นพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอนาคต ให้คนไทยก้าวสู่การเป็นมืออาชีพระดับสากล Be Professional เพราะที่นี่มืออาชีพ 


     นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ในปี 2563 สคช. จะเดินหน้าเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้บุคคลในอาชีพเพื่อการก้าวสู่มืออาชีพระดับสากล ด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์ มอช.สร้างมาตรฐานอาชีพ เพื่อมืออาชีพ ซึ่งตราสัญลักษณ์ มอช. จะเป็นเครื่องหมายรับรองบุคคลในอาชีพที่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จากการเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในมาตรฐานอาชีพต่างๆ ที่ สคช. ได้ดำเนินการจัดทำโดยผ่านองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ใช้แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 17024 จึงมั่นใจได้ว่าบุคคลที่เข้ารับการประเมินฯ เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานระดับสากล เรียกว่าเห็นตราสัญลักษณ์ มอช. ที่ไหน ขอให้มั่นใจได้ว่าท่านได้ใช้บริการกับมืออาชีพตัวจริงนอกจากนี้ในปี 2563 สคช. จะเดินหน้าต่อยอดแอปพลิเคชัน ปักหมุดมืออาชีพเพื่อรองรับการค้นหามืออาชีพที่พร้อมให้บริการในทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ล่าสุดนำร่องกับการปักหมุดอาชีพช่างเสริมสวย ที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาร้านเสริมสวยโดยช่างผมมืออาชีพที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการรับรองจาก สคช. แล้วได้ทั่วไทย ซึ่งในปีหน้า สคช. จะต่อยอดขยายผลไปยังอาชีพอื่นๆ ให้สามารถใช้แอปพลิเคชันเดียวกันนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งตัวผู้ประเมิน นายจ้าง และผู้ใช้บริการ รวมไปถึงประโยชน์ต่อภาครัฐ เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวนับเป็นการพัฒนากำลังคนให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยังเป็นการยกระดับคุณค่ามนุษย์   ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


     ทั้งนี้ ปัจจุบัน สคช. ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพแล้วทั้งหมด 55 สาขาวิชาชีพใน 692 อาชีพ 1,800 คุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นวิชาชีพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรองรับนโยบาย Thailand 4.0  ในปีงบประมาณ 2562 ประเมินสมรรถนะบุคคลไปแล้วกว่า 120,000 คน พร้อมตั้งเป้ายกระดับสมรรถนะกำลังคนให้ได้อย่างน้อย 310,000 คน ภายในปี 2564 และในอนาคตทุกอาชีพที่ผ่านการประเมินก็จะได้รับตราสัญลักษณ์ มอช. พร้อมกับเป็นหนึ่งในแอปฯ ปักหมุดมืออาชีพเพื่อเป็นการสร้างคนในอาชีพที่มีมาตรฐานสู่ตลาดงาน Be Professional มอช. มืออาชีพ...สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่นี่.. มืออาชีพ

No comments