Breaking News

เต็ดตรา แพ้ค ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่โรงงานในจังหวัดระยอง เตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางพลังงานสู่อนาคต

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 3,076 แผง บนหลังคาโรงงานผลิตในจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อย ทีมงานของ BayWa r.e. บริษัทผู้พัฒนา ให้บริการ และผู้ค้าส่งพลังงานหมุนเวียนระดับโลก ได้เข้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานทั้ง 4 อาคารของเต็ดตรา แพ้ค ที่จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนได้ถึง 1,350 เมกะวัตต์ชั่วโมงในแต่ละปี
นอกจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในจังหวัดระยอง เต็ดตรา แพ้ค ยังเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน รวมถึงการได้ใบรับรองการซื้อพลังงานหมุนเวียนนานาชาติ หรือ International Renewable Energy Certificates (I-RECs) "เต็ดตรา แพ้ค เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่มุ่งสู่มาตรฐานโกลด์สแตนดาร์ด (Gold-Standard) ของ I-RECs ในวันนี้ โรงงานที่จังหวัดระยองสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนได้ 1 เมกะวัตต์จากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์" มร. เบิร์ท ยาน โพสต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย กล่าว "การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของเราจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าปีละ 850 ตันเลยทีเดียว"

โครงการนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นของ เต็ดตรา แพ้ค ทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าทดแทนมากกว่าครึ่งหนึ่งจากแหล่งผลิตทั่วโลก ทำให้ เต็ดตรา แพ้ค มุ่งสู่ความสำเร็จตามหลักการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนในการดำเนินงานผลิตทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573 ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ RE100 ซึ่งเป็นการรวมตัวของบริษัทธุรกิจเอกชนชั้นนำของโลก 194 แห่ง ที่ได้วางเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน 100%

"การใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนในการดำเนินงานของเราถือเป็นความมุ่งมั่นที่สำคัญ ตามแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการช่วยรับมือกับปัญหาการแปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก" มร. มาริโอ อับบริว รองประธานฝ่ายบริหารด้านความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค กล่าว "เต็ดตรา แพ้ค กำลังลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนให้มากขึ้น ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในโรงงานของเราเอง และผ่านการซื้อใบรับรองพลังงานหมุนเวียนสำหรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เรามีข้อจำกัดในการดำเนินงานบางประการ"

เต็ดตรา แพ้ค มุ่งมั่นสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอาคารโรงงานทั้งสี่แห่งของบริษัทเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนับเป็นการปกป้องอนาคตของชุมชน โครงการพลังงานสีเขียวของบริษัทที่ริเริ่มขึ้นจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและประสิทธิภาพด้านพลังงานในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยนำเข้าพลังงาน 70% แต่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนจาก 14% เป็น 30% ภายในปี พ.ศ.2579 ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการด้านความยั่งยืนของประเทศ

No comments