Breaking News

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดพิธีตักบาตรพระโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดพิธีตักบาตรโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 ณ วัดถ้ำเขาวง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 เปิดเผยว่า คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นกลุ่มคณะบุคคลที่ปรารถนาจะเห็นแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เราจึงได้ดำริและริเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อยอยกพระพุทธศาสนาและแก้ปัญหาทุกยากให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งมวล ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ตนเพิ่งประกอบภารกิจสำคัญ 2 ประการที่ บ้านท่าลาด ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ คือ การไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 69 ตัว

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ ทำให้ตนและคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้มองเห็นปัญหาทุกข์ยากของพี่น้องคนไทยและเกิดกำลังใจที่จะต้องสานต่อภารกิจเพื่อให้คนไทยและชาติไทย ก้าวพ้นจากปัญหาทั้งปวงเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และไทยมหารัฐสืบต่อไป

โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อหวังที่จะสร้างศาสนทายาทเพื่อการสืบทอดอายุพระศาสนา และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า แม้เมื่อเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้แล้ว ยังมีพระภิกษุศาสนทายาทอีกมากกว่า 18 รูป ที่ยังไม่ลาสิกขา และประสงค์จะบวชต่อไปเรื่อยๆ โดยมีพระศาสนทายาทถึง 8 รูปที่อธิษฐานพรรษาแล้ว ณ วัดถ้ำเขาวงแห่งนี้

ทั้งนี้ ตนและคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตั้งใจจะจัดการอุปสมบทศาสนาทายาทเฉลิมพระเกียรติ เช่นนี้ในรุ่นต่อๆ ไปอีกเพื่อความมั่นคงสภาพรของพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

No comments