Breaking News

โครงการประกวดถ่ายภาพ “New Normal Street life สู่บรรทัดฐาน วิถีชีวิตใหม่”

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ บริษัท โซนี่แห่งประเทศไทย จำกัด

จัดการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ “New Normal Street life สู่บรรทัดฐาน วิถีชีวิตใหม่”

ชิงเงินและของรางวัลร่วม 300,000.- บาท (สามแสนบาท)

                จากการแพร่การระบาดของโรคหวัด covid-19 ในประเทศไทย ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ในกรุงเทพฯและ ในจังหวัดต่างๆเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้าง บรรทัดฐานการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเดินทางท่องเที่ยว การกินอยู่ การค้าขายฯลฯ ในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปหมด จนเกิดวิถีชีวิตใหม่ ของคนในยุคนี้ ทางสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพเล็งเห็นความแตกต่างในรูปแบบใหม่ จึงจัดการประกวดถ่ายภาพขึ้น ขอเชิญชวนช่างภาพและประชาชนทั่วไปร่วมบันทึกภาพมุมมองวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เก็บจารึกไว้ให้ชาวโลกรู้

กติกาการส่งภาพประกวด

1.ผู้ส่งผลงานถ่ายภาพต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ภาพ และผู้ส่งภาพมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

3.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่าย ที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันหมดเขตรับ ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุสถานที่ ที่บันทึกภาพและจังหวัด

4.ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดที่กว้างของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 4,000 พิกเซล ความละเอียด 10 ล้านพิกเซลขึ้นไป ในรูปแบบ  jpg เท่านั้น

5.ต้องเป็นภาพถ่ายด้วยตัวเองที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ที่ไม่เคยเผยแพร่ และประกวดที่อื่นมาก่อน หากพบทางสมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกมัดต่อบุคคลหรือหน่วยงาน

6.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ (หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น)

7.ผลงานที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

8.ภาพที่ส่งประกวด ทางการท่องเที่ยวเป็นผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกนำไปจัดแสดงและสิทธิ์การพิมพ์ลงบนสื่อสิงพิมพิ์ทุกประเภท

9.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

10.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม ไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิของผู้อื่น หากมีกรณีฟ้องร้องใดๆ ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ร่วมรับผิดชอบในทุกกรณี

11.ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดงานจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์

12.กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

13.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

-การส่งภาพเข้าประกวด ส่งผลงานทางเพจสมาคมฯ และอีเมล bpsfotocorner@gmail.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 63

ตัดสินภาพ วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม โดยมีคณะกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. ดร. สุขุม มีพันแสน  นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

2. อาจาร์ย วิสิฏฐ์  ธำรงหวัง อุปนายกสมาคมถ่ายกรุงเทพ

3. อาจาร์ย วีรพจน์  เอโกบล กรรมการสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

4. นายทวีพงษ์  ประทุมวงษ์ ช่างภาพแนว Street สตรีท

5. นายปรีดี  ผลชีวิน ช่างภาพแนว Street Documentary

-ประกาศผลใน วันที่ 23 ตุลาคม ที่เว๊บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และของสมาคม

-พิธีมอบรางวัล ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563

เงินและของรางวัล

รางวัลชนะเลิศมูลค่า 91,990.-บาท         

1. เงินสดจำนวน 30,000.- บาท

2. กล้อง Sony รุ่น RX100M5 มูลค่า 31,990.- บาท

3. Gift voucher 30,000.-บาท 

-ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา 20,000.-บาท

-พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี 10,000.-บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 52,900.-บาท

1.  เงินสดจำนวน 20,000.- บาท 

2. กล้อง Sony รุ่น WX500 มูลค่า 12,900 บาท

3. Gift voucher 20,000.-บาท

-ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา 10,000.-บาท

-พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี 10,000.-บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 42,900.- บาท

1.  เงินสดจำนวน 10,000.- บาท

2.กล้อง Sony  รุ่น  WX500 มูลค่า 12,900 บาท

3. Gift voucher 20,000.- บาท

-ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา 10,000.-บาท

-พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี 10,000.-บาท

รางวัลชมเชยมูลค่า 60,000.-บาท จำนวน 10 รางวัล

เงินสดมูลค่า 2,000.-

-Gift voucher Sony 2,000.- บาท

-Gift voucher พรไพลิน รีสอร์ท 2 ,000.- บาท

รางวัลพิเศษมูลค่า 50,000.-บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลละ 10,000.-บาท

-ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา 10,000.-บาท  4 รางวัล

-พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี 10,000.-บาท 1 รางวัล

No comments