Breaking News

THAI SUBCON ASSOCIATION ผู้รวมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ร่วมกับสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 400 องค์กร

   ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ เมย์ แฟร์ แกรนด์ บอลรูม เดอะเบเคลีย์ ประตูน้ำ สมาคมส่งเสริมการรับช่วง การผลิตไทย หรือ THAI SUBCON จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การจัดตั้งสมาคมฯ ที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสนับสนุน SMEs ไทยให้เข้มแข็ง พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เตรียมความพร้อมสมาชิกก้าวข้ามผ่านการถูก Disrupt จากการเปลี่ยนแปลงโลกและเทคโนโลยี

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมไทยซับคอน ได้กล่าววิสัยทัศน์ภายในงาน ที่ทีมผู้บริหารสมาคมจะช่วยกันเชื่อมโยงสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ เพื่อก้าวข้ามธุรกิจเดิมที่ถูก Disrupt กระตุ้นให้สมาชิกปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการผลัดเปลี่ยนผู้บริหารสมาคมฯ ไปสู่คนรุ่นใหม่ New Generation ผู้ประกอบการ SMEs สมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนของสมาคมไทยซับคอน กว่า 90% เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งกูรูหลายท่านชี้ชะตาว่าหลายบริษัทไม่อาจจะอยู่รอดหลังการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

THAI SUBCON จึงผลักดันสมาชิกที่มีความพร้อมต่อยอดธุรกิจตัวเองเข้าสู่ตลาดในอุตสาหกรรมใหม่ๆ สร้างเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 5 คลัสเตอร์ ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงพาสมาชิกเข้าสู่วงการในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการบินฯ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยจากผลงานที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าไม่มีชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมใด ที่สมาชิกจะไม่สามารถผลิตเพื่อใช้ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศได้ แต่เราต้องได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังที่จะร่วมสร้างผู้ประกอบการไทยให้เป็นฐานการผลิต เป็น Supply Chain ในอุตสาหกรรมดังกล่าวให้เข้มแข็งและสามารถทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศได้ในที่สุด

ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกมากกว่า 400 ราย เป็น SMEs ตัวเล็กๆ ที่มารวมกลุ่มกันเป็นสมาคม เปรียบเหมือนลำคลองที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำประเทศไทย แล้วไหลลงสู่มาหาสมุทร หากขาดลำคลองเล็กๆ เหล่านี้ แม่น้ำไทยย่อมไม่สามารถส่งความอุดมสมบูรณ์ไปสู่ทุกตำบลอำเภอทั่วประเทศไทยได้ และหากขาดลำคลองเล็กๆ เหล่านี้ แม่น้ำที่ไหลสู่มหาสมุทรย่อมไหลเอื่อยไม่มีพลังต่อกรกับน้ำเค็มจากมหาสมุทรโลกได้ THAI SUBCON จึงเป็นลำคลองที่ส่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นตัวเชื่อมทุกภาคส่วนเพื่อความเจริญยั่งยืนของอุตสาหกรรรมไทยและร่วมสร้างพลังของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้เข้มแข็งยืนหยัดบนเวทีการค้าโลกได้ 

ภายในงานสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศกัมพูชา, ลาว, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา, ฮังการี หน่วยงานพันธมิตรจังหวัดต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น Wakayama, Yokohama, Saitama, Shimane, JETRO Bangkok, Tokyo SME Support Center ฯ และสำคัญที่สุดคือผู้ใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาที่คอยสนับสนุนสมาชิก SMEs ไม่ว่าจะเป็น BOI กระทรวงอุตสาหกรรม สวทช วว. GISDA Thai-Nichi และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย

ภายในงานยังจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับสมาชิก เป็นแนวคิดในการรู้เท่าทันรับมือกับการ Disrupt ได้ โดย

คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา บริษัท บิทคับ แคปปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ ในหัวข้อ "จาก World Economic Forum ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลก SMEs ไทยจะเตรียมรับมืออย่างไร” 

คุณ แท็ป รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด ในหัวข้อ วิกฤตรอบด้าน SMEs จะเตรียมรับมืออย่างไร 


ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกร ผู้ประกาศข่าวมากฝีมือ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยในภูมิทัศน์และความขัดแย้งโลก” และเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “จากรุ่นสู่รุ่น” ถ่ายทอดเรื่องราวการส่งต่อธุรกิจของผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นของบริษัท S.P. Metal Part และครอบครัวผู้บริหาร จาก SCC Tech Co., Ltd. บริษัทสมาชิกที่ได้ดำเนิน ธุรกิจเติบโตมาร่วมกับสมาคม THAI SUBCON


ด้านนายวรากร กติกาวงศ์ โฆษกสมาคมไทยซับคอน และกรรมการบริหารสมาคมฯ กล่าวว่า วันนี้สมาคมไทยซับคอน ได้จัดงานครบรอบ20 ปี ซึ่งสมาคมได้ก้าวย่างมาอย่างมั่นคงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาถึงปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกว่า 400 บริษัท ในวันนี้ สมาคมต้องการประกาศให้คนไทย หรือนักลงทุนชาวต่างชาติรู้ว่า สมาคมประสบความสำเร็จ ในการดำเนินงาน เราเป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์กำไร เรามีแต่ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ  ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นให้ถึง 1000 บริษัท

อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์โควิด เราได้เปิดรับสมาชิกในหลากหลายธุรกิจมากขึ้น นอกเหนือจากผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ปัจจุบันยังมี ระบบราง  หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เพิ่มขึ้น โดยสมาคมฯ เป็นเสมือนโซ่ข้อกลางที่เชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเข้าด้วยกัน ด้วยการรับนโยบายจากภาครัฐว่ามีมาตราการในการส่งเสริมพัฒนาการผลิต การลงทุนอย่างไร  และนำมากระจ่ายต่อให้กับสมาชิก และช่วยพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกขององค์กร โดยจะนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาช่วยในการผลิต  ให้มากขึ้น 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมไทยซับคอน สามารถติดต่อได้ที่สมาคมไทยซับคอน หรือที่ https://web.facebook.com/thaisubconassociation/?locale=th_TH&_rdc=1&_rdr

No comments