Breaking News

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก ในโรงเรียนและสถานดูแลเด็ก ช่วยเด็กปลอดภัยได้อย่างไร?”

   มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก ในโรงเรียนและสถานดูแลเด็ก ช่วยเด็กปลอดภัยได้อย่างไร?” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.  ผ่าน ZOOM  

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน 

-คุณอภิญญา ชมภูมาศ  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน    

-ดร.ธีร์  ภวังคนันท์   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

-คุณวาสนา  เก้านพรัตน์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย 

ร่วมรับฟังแนวคิดนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้เด็กใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสถานดูแลเด็กได้อย่างปลอดภัย

สนใจเข้าร่วมงาน สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊กลิงก์ https://forms.gle/DnKtxeA6F7Q2wjkS8

สอบถามโทร. 089 0330820

No comments