Breaking News

“DIPROM” ผลักดัน Soft Power ไทย สนับสนุนนักเขียนบทละครหน้าใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะใน “กิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมผ่านบทละครเชิงสร้างสรรค์ DIPROM Creative Drama Script – DCS 2023”

กรุงเทพฯ 22 กรกฎาคม 2566 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ร่วม “สานฝันปั้นนักเขียนบท

สร้างสรรค์โตไวอย่างมืออาชีพ” กับกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมผ่านบทละครเชิงสร้างสรรค์ DIPROM Creative Drama Script – DCS 2023 พัฒนาและผลักดันนักเขียนบทละครหน้าใหม่ให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ของไทย (Creative Economy) ได้อย่างมืออาชีพ ปิดท้ายกิจกรรมและมอบรางวัลสุดยอดนักเขียนบทละครโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ SCG Home Experience ชั้น 1 Crystal Design Center (CDC)

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า Soft Power และอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ของไทย (Creative Economy)  ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเป็น หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและขยายศักยภาพสู่ระดับสากล บทละครโทรทัศน์ถือเป็น Soft Power ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เพราะภาพยนตร์ ละคร หรือซีรีส์สามารถเข้าถึงมวลชนกลุ่มใหญ่ของสังคมได้ สามารถผลักดันสินค้าไทย สร้างกระแสนิยมการบริโภคสินค้าไทย หรือสร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างคุณค่าทางสังคมได้เป็นอย่างมาก 

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง กล่าวต่อว่า จากกิจกรรมที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม และผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเหลือเพียง 26 คน ซึ่งทั้ง 26 คนนี้จะต้องผ่านการอบรมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์และการผลิตละครโทรทัศน์, ภาพยนตร์, ซิทคอม, ซีรี่ส์ แบบครบวงจร อาทิ คุณอุ่นเอื้องอรุณ นักเขียนบทละครโทรทัศน์

ชื่อดัง คุณส้วม สุขพัฒน์ นักแสดงและนักเขียนบทละครซีรีส์ คุณท๊อป ณฐกร ผู้กำกับและนักแสดง รวมถึงวิทยากรพิเศษที่ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้อีกหลายท่าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ไปศึกษาดูงานในสถานที่ถ่ายทำจริง และชุมชนดีพร้อมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้นำเอาองค์ความรู้ ประสบการณ์ดังกล่าวมาเขียนเค้าโครงบทละครที่แฝงด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนดีพร้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจในชุมชน วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เกิดการสร้างกระแสนิยม และผลักดันให้มีการบริโภคสินค้าไทยได้

นอกจากนี้ ยังได้จัดการประกวดเค้าโครงบทละครจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 26 คน และทำการคัดเลือก

สุดยอดนักเขียนบทละครโทรทัศน์โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทและด้านอุตสาหกรรมบันเทิงมาอย่างมากมาย โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้จัดทำเป็นภาพยนตร์ตัวอย่าง (Trailer) พร้อมทั้งได้รับโล่และเงินรางวัลด้วย ซึ่งการคัดเลือกดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 โดยผลการประกวดมีดังนี้

ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์ รางวัลชนะเลิศ 

จากบทละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ เรื่อง วันที่รักปักษ์ใจ ได้รับโล่และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

จากบทละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ เรื่อง โชคดีอายุ 40 ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

อภิสรา  เกิดชูชื่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

จากบทละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ เรื่อง สายบัวเลข 4 สตรีวิทย์ ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

คิรากร สุนทรโชติ รางวัลชมเชย

จากบทละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ธันวาอาคม ได้รับโล่รางวัล

กาญจน์รวี แสนประเสริฐ รางวัลชมเชย 

จากบทละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ดอนข่าที่ดีพร้อม ได้รับโล่รางวัล 

ในพิธีปิดและมอบรางวัลครั้งนี้ ยังจัดให้มีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน จากผู้กำกับ/ผู้จัดรุ่นใหม่มากฝีมือ อย่าง คุณบีบี-เอกนรีวชิรบรรจง จากบริษัท แอค-อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด ที่ประสบความสำเร็จจากละครกรงกรรมและมนต์รักหนองผักกะแยง ซึ่งจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานในกองถ่ายทำละคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ดีพร้อม มุ่งมั่นส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ การใช้ Soft power เพื่อผลักดันกระแส

นิยมบริโภคไทยไปสู่ระดับสากล จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ฐานราก สร้างความเติบโตเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต นายวัชรุน จุ้ยจำลอง กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามรายละเอียดการกิจกรรมได้ที่

Email : dcsdiprom@gmail.com และ Facebook Fanpage DCS Diprom โทรสอบถาม 082-593-7342

No comments