Breaking News

กทม.จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จัดเต็มของดีอาหารอร่อยมาตรฐานสากลกว่า 300 ร้านค้า จาก 50 เขต กระตุ้นรายได้ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก-เอสเอ็มอี ต่อยอดสร้างแบรนด์ Made in Bangkok

   22 ก.พ.67 - กรุงเทพมหานคร ประเดิมจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร” หรือ Bangkok Brand หนึ่งในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจนได้มาตรฐานสากล ภายใต้ตรา “Bangkok Brand” ล่าสุด ระดมของดีอาหารอร่อย 50 เขต กว่า 300 ร้านค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการท้องถิ่น ธุรกิจครัวเรือน และธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับตรา Bangkok Brand มาออกร้าน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น B และฮอลล์ B  ชั้น 1 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ระหว่างวันที่ 28 ก.พ- 3 มี.ค.2567 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นตัวแทนเปิดงานแถลงข่าวโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร พร้อมเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ระดับพรีเมียมที่มาร่วมงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

 


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีงบประมาณ 2557 และดำเนินการคัดสรรทุก 2 ปี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตขนาดเล็ก ผู้ประกอบการวิสาหกิจในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดการจ้างงาน เกิดเงินทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานคร

การคัดสรรผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand 2023 แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทอาหาร 2.ประเภทเครื่องดื่ม 3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ตลอดมามีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 681 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 1.ระดับ Premium จำนวน 238 ผลิตภัณฑ์ 2.ระดับ Platinum จำนวน 205 ผลิตภัณฑ์ 3.ระดับ Gold จำนวน 147 ผลิตภัณฑ์ 4.ระดับ Silver จำนวน 55 ผลิตภัณฑ์ 5.ระดับ Bronze จำนวน 36 ผลิตภัณฑ์

โดยมีผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน อาทิ เสื้อไหมไทยประยุกต์  คุณกีรนุช, ขันลงหินสีดำแกะสลักลายไทย คุณหมอจรียา, เกสรดอกไม้, หงส์ไทย, หมอนยางพารา, ชุดน้ำมันสมุนไพรไทย, ถาดไม้เซรามิคงานวาด, ชาไทย ทรูลี่ฮิลล์, ชุดของขวัญข้าวของแผ่นดิน, กล้วยกรอบแก้วไส้มะขาม, โขน, ทิพย์สมัย 

สำหรับ “งานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร” (Bangkok Brand) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์– 3 มีนาคม 2567 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. จะเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กรุงเทพฯ MIB : Made in Bangkok เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  ได้มีสถานที่จำหน่าย พื้นที่แสดงสินค้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป อันนำไปสู่เงินทุนหมุนเวียน และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ด้านนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เผยว่า สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ “งานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร” (Bangkok Brand) เพื่อร่วมส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการผลักดัน “กรุงเทพมหานคร” ก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ตาม*แผนยุทธศาสตร์กทม. ระยะ 20 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้านที่จะนำกทม.มุ่งสู่การเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคอาเซียนและในทวีปเอเชีย ในปีพ.ศ.2575

“ทางสำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2557 บรรลุเป้าหมาย เกิดตราเครื่องหมาย “Bangkok Brand” เพื่อแสดงถึงความมีมาตรฐาน คุณค่าอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนยุทธศาสตร์กทม.ที่ว่าด้วยเรื่องของการเป็น “มหานครสำหรับทุกคน” ครอบคลุมไปจนถึงประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ว่าด้วย เมืองแห่งโอกาสทางเศรฐกิจกลยุทธ์และการยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ อันนำไปสู่การให้ตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ”

ทั้งนี้ สำหรับงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ได้จัดเต็มอาหารอร่อยเลือกสรรของดี 50 เขต กว่า 300 ร้านค้าจากทั่วทุกสารทิศของกรุงเทพมหานคร แบ่งไฮไลท์ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทอาหาร อาทิ ผัดไทยทรงเครื่อง จากร้านทิพย์สมัยผัดไทยประตูผี (ระดับ Gold), มะขาม 4 รส จากสวนผึ้งหวาน (ระดับ Premium), ข้าวโจ๊กอบแห้ง จาก สยามฟู้ดเทค, เป็ดชาโคล จาก ร้าน ส.รุ่งโรจน์ (ระดับ Silver), น้ำพริกสมุนไพรมะขามป้อม จาก ปิ่น พงษ์สุวรรณ (ระดับ Silver), ไส้กรอกคุณวี จาก จ ทวีศรี (ระดับ Platinum)

2.ประเภทเครื่องดื่ม อาทิ จับเลี้ยงหิมะ จาก คันกี่น้ำเต้าทอง (ระดับ Gold), กาแฟคั่วบด ทรูลี่ฮิลล์ จาก ฤดีรินทร์ กิจทวีปวัฒนา (ระดับ Platinum), กล้วยน้ำว้าชนิดผง จาก รอยัลฟาร์ม (ระดับ Platinum), เครื่องดื่มเห็ดหลินจือ จาก อารยโชคทรัพย์ (ระดับ Platinum), น้ำเต้าหู้คั้นสดผสมเยลลี่ จาก พี เอ็น จีน่า (ระดับ Gold)

3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย อาทิ พิชญาผ้าขาวม้า (ระดับ Silver), รองเท้าทอพื้นยางพารา จาก เดอะ โคลเวอร์ (ระดับ Platinum), เครื่องทอง จาก กลุ่มเวอร์โก้ (ระดับ Platinum)

4.ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อาทิ กระเป๋าผ้า จาก ดี คราฟ์ (ระดับ Silver), ของไหว้บรรพบุรุษ จาก ร้านตั้งเคียวมิ้น (ระดับ Silver), ชุดโขน จาก บุบผา ล้วนวิลัย (ระดับ Silver), สมุดทำมือปกไม้ จาก ตติยะ หงสกุล (ระดับ Silver), ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว จาก ประภา ใจเย็น (ระดับ Platinum)

5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาทิ ชุดน้ำมันสมุนไพร จากเทวดา ใจดี (ระดับ Platinum), น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรไม้ไผ่ จาก กลุ่มอาชีพไวซ์รักษ์สมุนไพร (ระดับ Platinum), มาส์กหน้าผงทองคำ จาก สมุนไพรกุสุมา (ระดับ Platinum), ยาดมตราฉุยกลิ่นดอกบัว จาก เครื่องหอมสมุนไพรไทย (ระดับ Platinum)

​สำหรับผู้สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) สามารถเข้าชมรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://bangkokbrands.com หรือ FB Page: Bangkok Brand

No comments