Breaking News

TEATA , KYTA , ร้านเป็นลาว , ม.ราชภัฏโคราช , NCEC , มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม ร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล Biggles Big Band x Thai Blind Orchestra (ร.ร.สอนคนตาบอดวัดมกุฎคีรีวัน)


   สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมกับร้านเป็นลาว  มหาวิทยืาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา (NCEC)  มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล Biggles Big Band  x Thai Blind Orchestra (ร.ร.สอนคนตาบอดวัดมกุฎคีรีวัน)และThe Diplomat Network  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 และภายในงานยังมีกิจกรรมการเดินแบบชุดผ้าไหมจาก Chayanna Silk & Craft ได้นำเส้นไหมจากอำเภอปักธงชัยย้อมสีธรรมชาติแล้วนำไปถักทอที่หมู่บ้านในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคอนเสริ์ตการกุศลระดมทุนจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี  ตลอดช่วงเวลาสองชั่วโมงนักดนตรีวงBiggles Big Band และวงThai Blind Orchestra  ควบคุมวงโดยดร.อลงกต ชูแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  

การจัดงานคอนเสริ์ตในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลของวง Biggles Big Bandที่ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้แก่โรงเรียนวัดศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาด้านดนตรี และเดินทางจัดการแสดงโดยมีกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ด้านดนตรีให้แก่เยาวชนไทย

นอกจากนี้ช่วงวันที่ 9-11กุมภาพันธ์นี้  กิจกรรมของคณะนักดนตรีวงBiggles Big Band 30 คน   จัดขึ้นในพื้นที่สามมรดกโลก จ.นครราชสีมา อาทิ ทำเวิร์คชอบร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นำชมโดยผศ.ดร.ณัฎฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ผู้ประสานงานโครงการและดูแลคณะนักดนตรีตลอดช่วงระยะเวลาที่คณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสามมรดกโลก ในจังหวัดนครราชสีมา และที่สำคัญคณะนักดนตรีได้มีโอกาสเดินป่าศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง 1 กม. ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (เส้นทางหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) นอกเหนือไปจากการได้ร่วมฝึกซ้อมกับน้องๆวงThai Blind Orchestra และช้างขวัญเมือง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่   ก่อนปิดท้ายด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนวดผ่อนคลายที่โรงแรมเดอะ เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ ก่อนที่จะเดินทางไปพักยังชญาดา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมาและเดินทางไปจ.ขอนแก่นเพื่อจัดแสดงคอนเสิร์ตต่อไป

นางสาวสุวมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ) ได้กล่าว่า “ครั้งนี้มีการถ่ายทำเพื่อผลิตคลิปวีดีโอสั้นเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Route) ของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ และอุบลราชธานี เพื่อสมาคม TEATA นำไปเผยแพร่THAILAND CARBON TOURISM ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างๆได้แก่ ประเทศเยอรมัน อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และสเปน” 

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และ ผู้ก่อตั้งร้านอาหารเป็นลาวกล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในชุมชน ทันทีที่ได้ทราบว่าจะมีคณะนักดนตรีที่มีประสบการณ์เดินทางจากทั่วโลก มาเยือนเขาใหญ่ - โคราชก็ดีใจมาก รีบเชื้อชวนเครือข่ายให้ช่วยกันนำข้าวปลาอาหารขนม นมเนยไวน์ น้ำองุ่น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่นอ.ปากช่อง ของเรามาร่วมกันจัดกงาน โดยเฉพาะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กัมปนาท เจ้าอาวาสวัดหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่องเอื้อเฟื้อการจัดตกแต่งเวที โดยใช้แนวคิด Reuse & Recycle และที่เลือกที่ร้านเป็นลาวเพราะเราใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย” 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนในกิจกรรม ได้แก่ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ วัดหมูสี ร้านเป็นลาว Food For Fighters  ร้านบ้านเธอ  SILVER VOYAGE CLUB   JAIYAI  GOOD MISSION นมแดรี่โฮม Maya Luxury Glamping  CHAYANNA silk & craft  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา TREKKING Thailand Tour  ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย  มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ทเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา The Diplomat Network  บริษัท เวิล์ด ออฟ ฟู้ด จำกัด HOP BEER HOUSE ไร่องุ่นไวน์กรานมอนเต้  ทีควิลล่า  ฯลฯ

No comments