Breaking News

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเที่ยวงานพระแม่แห่งแผ่นดิน 1 – 2 สิงหาคมนี้

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี เตรียมจัดงาน “พระแม่แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1- 2 สิงหาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านเกษตร การอบรมวิชาของแผ่นดินจากเกษตรกร ผู้ปฏิบัติจริง รวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ภายในงานจัดนิทรรศการฟูมฟัก  รักเกษตร นิทรรศการสานต่อสร้างอาชีพ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ประดิษฐ์ดอกไม้แทนใจมอบให้แม่  และเปิดอบรมวิชาของแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายชมและเรียนรู้นิทรรศการฟูมฟักรักเกษตร การทำเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เริ่มจากการคัดเมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลสู่การแปรรูปและการตลาด ฟูมฟักทะนุทนอมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมากด้วยคุณภาพสู่ผู้บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิทรรศการสานต่อสร้างอาชีพ เรียนรู้การสานต่อ สร้างอาชีพจากหัตถกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พออยู่พอกินพึ่งตนเองได้


เปิดอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ กว่า 10 หลักสูตร ไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ หลักสูตรเห็ดเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สู่ความมั่นคง โดยอาจารย์อดุลย์ วิเชียรชัย เจ้าของสวนอดุลย์ฟาร์มเห็ด จ.ปทุมธานี หลักสูตรสวนผัก กลางกรุง โดยอาจารย์คมสันต์  หุตะแพทย์ บรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ กรุงเทพฯ หลักสูตรผักหวานป่า สร้างรายได้ โดยอาจารย์สุวัฒนชัย  จำปามูล เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครราชสีมา หลักสูตรสุขภาพดี ด้วยแพทย์วิถีธรรม โดยอาจารย์สุเมธ  พรหมรักษา เครือข่ายแพทย์วิถีธรรม จ.ลำพูน หลักสูตรไข่ไก่ปลอดสาร สูตรอาหารทำเอง โดยอาจารย์ขวัญใจ เนตรหาญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สระบุรี หลักสูตรการทำมะนาวแฟนซี โดยอาจารย์วีรยุทธ  ศรีเลอจันทร์ (ทอง ธรรมดา) เจ้าของสวนเพชรพิมาย จ.นครราชสีมา เป็นต้น พิเศษเฉพาะเดือนนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมรับทันที “เมล็ดถั่วพร้า” ถั่วมากคุณค่านำมาทำปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงดิน


นิทรรศการพิเศษ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเกษตร” นิทรรศการที่รวบรวมเครื่อง  จักสานของเกษตรกรที่เคยมีการใช้งานมาจัดแสดง เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนผ่านเครื่องจักสาน  ที่สืบทอด สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงที่มา และความสำคัญของเครื่องจักสาน อันเป็นอัตลักษณ์จิตวิญญาณแห่งวิถีวัฒนธรรมการเกษตรจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ที่ควรคู่แก่การสืบสาน และอนุรักษ์สืบต่อไป


เปิดพิเศษ!!.เข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร ที่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตื่นตาตื่นใจกับการผจญภัยในป่าจำลองเสมือนจริง เรียนรู้สมดุลธรรมชาติ สมดุลชีวิต ภายในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ตามด้วยพิพิธภัณฑ์ดินดล เรียนรู้ความสำคัญของพระแม่ธรณีผู้โอบอุ้มทุกสรรพสิ่ง ตื่นตา ตื่นใจตะลุยโลกใต้ดินผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่น 360 องศา


พลาดไม่ได้กับกิจกรรมพิเศษ ในเดือนแห่งความรักนี้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้แทนใจมอบให้แม่  เป็นของขวัญสุดพิเศษ เป็นสื่อกลางแทนหัวใจ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน มีจำนวนจำกัด!


ชม ช้อป สินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อ ผักพื้นบ้าน  ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารพื้นบ้าน สินค้าท้องถิ่นมากด้วยคุณภาพจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศควงแม่เที่ยว แชะภาพกับมุมโปรดคู่ใจ!! ในโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM แวะจิบกาแฟ เพิ่มความสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติบนสะพานไม้ไผ่กลางแปลงนา
 ทั้งนี้ ผอ.สหภูมิ กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า “…แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID – 19) จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและบุคคลใกล้ชิดในรูปแบบวิถีใหม่ NEW NORMAL”สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูที่ www.wisdomking.or.th และทาง facebook.com/wisdomkingfan LineID @wisdomkingfan


No comments