Breaking News

รพ.ธนบุรี 2 ถวายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แด่พระภิกษุสงฆ์


คุณบุญโสม อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมกับ มูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม ตระหนักถึงสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์และการป้องกันอันตรายจากโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จัดกิจกรรม ถวายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แด่พระภิกษุสงฆ์ ครั้งที่ 1 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ณ วัดปุรณาวาส เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้พระภิกษุสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยมี คุณพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทวีวัฒนา ให้เกียรติร่วมถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย 


No comments