Breaking News

ออมสินห่วงใย : มอบอาหารปรุงสุก น้ำดื่ม และทีมไรเดอร์ ให้กับ Food For Fighters

 


     ธนาคารออมสิน นำอาหารปรุงสุก   และน้ำดื่ม   เพื่อสนับสนุนโครงการ "ข้าวแสนกล่อง" ให้กับเพจ Food For Fighters ซึ่งเป็นเครือข่ายความช่วยเหลือร่วมกับเพจเฟสบุ๊ก ออมสินห่วงใย  ส่งต่ออาหารไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และสนับสนุนทีมไรเดอร์ออมสินห่วงใย เพื่อจัดส่งยา หรือสิ่งของยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวซึ่งกักตัวที่บ้าน ออมสินจะให้การสนับสนุนตลอด 1-2  เดือนต่อจากนี้ ส่งข้าวกล่องปรุงสุก ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ หรือจนจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย  โดยมี น.ส.พันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Food For Fighters เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” #ออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม #GSBfightCovid
#ธนาคารเพื่อสังคม

No comments