Breaking News

กรมการพัฒนาชุมชน แถลงความสำเร็จยกระดับโอทอปกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา นำผลิตภัณฑ์เปิดตลาดเจาะฐานลูกค้าคนเมือง พร้อมจับคู่ธุรกิจ

 

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศความสำเร็จหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโอทอป กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก พร้อมยกทัพผลิตภัณฑ์โอทอปคุณภาพ กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ผลงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นคุณภาพที่มีเรื่องราวและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่โดดเด่นจากทั่วประเทศ เจาะฐานลูกค้าคนเมือง พร้อมจับคู่เจรจาธุรกิจ ในงาน “มีดีมาร์เก็ต” ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ลานเมือง 1-2 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมนำผู้ประกอบการโอทอป ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 48 ผลิตภัณฑ์ จาก 475 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบรม และได้รับคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ภายใต้แนวคิดหลักการตลาดนำการผลิต “ดูดีมีสไตล์” ใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและด้านการตลาด เข้าทดสอบการตลาดจริง ในงาน “มีดีมาร์เก็ต” เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับกลุ่มลูกค้าจริง และได้เห็นความต้องการของตลาดจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและเสริมทักษะทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการซึ่งมีสินค้าที่ดีอยู่ในมือ และที่สำคัญได้ผ่านกระบวนการอบรมและพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างรอบด้านภายใต้ 14 หลักสูตร ในระยะเวลา 150 วัน

นอกจากนั้น กรมการพัฒนาชุมชนจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและด้านการตลาด คัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอปจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ซึ่งผ่านการพัฒนาและมีความโดดเด่นมากที่สุดจากจำนวน 48 ผลิตภัณฑ์ ให้มีเพียง 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ พร้อมโล่ห์เกียรติยศ “Queen of D” และจัดแสดงภายในกิจกรรมทดสอบตลาด มีดีมาร์เก็ต

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ทั้ง 48 ผลิตภัณฑ์ หลังผ่านการอบรม ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาศักยภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรได้จริง จนสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมให้มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ระบบตลาด และมีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเศรษฐกิจหลักของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของกรมการพัฒนาชุมชน”

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมช้อป สินค้าของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึกหลากหลายสไตล์ ในงาน “มีดีมาร์เก็ต” ในธีม “ดูดีมีสไตล์” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย “โซน ของดี มีให้ช้อป” ซึ่งรวบรวมสินค้าคุณภาพดีประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก “โซน มีดี ที่ฝีมือ” จัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาทั้ง 48 ผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศและการมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ Queen of D และกิจกรรม “Let’s get talk” แลกเปลี่ยนแนวคิดเทรนด์การแต่งบ้านสไตล์ดารา ด้วยผลิตภัณฑ์โอทอปจาก คุณโบ ธนากร ชินกูล พิธีกรรายการบ้านและสวน และเพลิดเพลินกับการแสดงโฟล์คซอง พร้อมกิจกรรมนาทีทอง “D SALE” และกิจกรรมเช็คอินฟินสุดขีด รับบัตรกำนัลช้อปในงานฟรี 100 บาท วันละ 50 รางวัล ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 -22.00 น. ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ลานเมือง 1-2 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ


No comments