Breaking News

วศิน วรรณพฤกษ์ รับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คนแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2566


นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เข้ารับรางวัล “คนแห่งแผ่นดิน” สาขาผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2566 ณ หอประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต โดยชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่นและลูกตัญญู ในโครงการเทิดพระเกียรติรณรงค์สนองคุณคืนแผ่นดินแม่ สรรหา 65 ล้านความดี เพื่อเชิดชูเกียรติ "คนแห่งแผ่นดิน" เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีหม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขณิษฐาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ โดยงานนี้มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่มีผลงานโดดเด่น หลากหลายวงการ  โดยขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน


 

No comments