Breaking News

ททท.ประจวบคีรีขันธ์ นำทีมประจวบเยือนแพร่ เชื่อมโยง The Link ด้านการท่องเที่ยว


    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ผนึกทีมภาคเอกชนร้านโขมพัสตร์ แบรนด์ผ้าระดับประเทศอายุกว่า ๗๕ ปีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (YEC) สายการบินไทยแอร์เอเชีย หัวหิน และสื่อมวลชน เดินทางไปร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกันประจวบคีรีขันธ์ - แพร่ ตามโครงการ The Link : Local to Global เส้นทาง Domestic to Domestic ของ ททท. ไฮไลท์สำคัญเปิดนวัตกรรมการตีความใหม่เพื่อรังสรรค์แบบผ้าตัวอย่างลายใหม่ที่ผสานมรดกภูมิปัญญา การแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านผ้าของร้านโขมพัสตร์ หัวหิน จังหวัดประขวบคีรีขันธ์และผ้าทอตีนจกล้านนาของจังหวัดแพร่ ที่ได้สืบทอดต่อกันมาเต็มไปด้วยเรื่องราวให้เป็นแบบผ้าชิ้นงานใหม่ เชื่อมร้อยมิติที่แตกต่างกันของทั้งสองเมือง บนรากฐานของวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งร่วมกัน นำไปสู่ความยั่งยืนภูมิปัญญาด้านผ้า

โดยร้านโขมพัสตร์ ได้ใช้แนวคิดลายกิ่งไม้ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๐ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลายกนกโบราณ ให้ความรู้สึกถึงความพริ้วไหว มีความสวยงามอ่อนช้อยของกิ่งไม้บนภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยประสานกันออกมาเป็นลวดลายบนผ้าพิมพ์ที่สวมใส่ได้ทั้งชายหญิง นำมาผสานกับลายผ้าตีนจก ลายนกเล็กคู่กินน้ำร่วมต้น ซึ่งกรรมวิธีการทอผ้าตีนจกให้เทคนิคการออกแบบ ยกเขา โดยใช้เส้นด้ายยืน ฝ้ายพุ่ง ฝ้ายยก มาทอสลับสีสันจนเกิดลวดลาย เส้นด้ายปั่นมือ ย้อมด้วยสีคราม เพื่อให้สอดคล้องกับผ้าหม้อฮ่อมของจังหวัดแพร่ นำภูมิปัญญาของทั้งเมืองมาออกแบบรังสรรค์เป็นนวัตกรรมลายผ้าแบบใหม่ มีความเรียบหรู ร่วมสมัยสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของโขมพัสตร์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองแพร่ที่งอกงาม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยว ๕ F ในด้าน Fashion ของโครงการ The Link ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดแพร่ ส่งไม้ต่อไปยังอนาคตซึ่งอาจจะมีการต่อยอดพัฒนาลายผ้าที่ได้รังสรรค์ใหม่นี้ในผลิตในเชิงพาณิชย์ไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนก็ได้


โครงการ The Link มุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด โดยเฉพาะในด้านเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ที่จะสื่อสารสร้างการรับรู้สินค้าและบริการท่องเที่ยวไปสู่นักท่องเที่ยวและประชาชน โดยใช้การขับเคลื่อนวัฒนธรรม Fashion อย่างไรก็ตามจังหวัดแพร่ ก็มีวัฒนธรรมอาหาร Food ที่มีอัตลักษณ์และรสชาติที่ถูกปากคนไทยในภาคอื่นเช่นกัน ซึ่ง ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ จะใช้จุดแข็งในวัฒนธรรม Fashion และ Food มาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกับ ททท.สำนักงานแพร่ ตามโครงการ The Link ในระยะต่อไป ทั้งนี้ คณะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว รวมทั้งได้สำรวจสินค้าและบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ ด้วยความประทับใจ ทั้งนี้ สื่อมวลชนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็จะได้นำมาเผยแพร่ข่าวไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
No comments