Breaking News

โรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย) จัดพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ


    Dr. Qi Bin ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย) เป็นประธาน ในพิธีเปิดโรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย) พร้อมร่วมกิจกรรม “เส้นทางสายไหมเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย” โดยมีคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย) คณะครู และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้าเหลียน (คณะศิลปกรรมศาสตร์) ตลอดแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆให้เกียรติเข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น จัดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน ผ่านการร้อง เล่น เต้น และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในพิธีเปิดครั้งนี้ Mr.Qi Xiaoyun และ Mr. Chen Yulong ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย) 

นอกจากนี้ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ได้มีพิธีการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนานาชาติจีน กับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติจีน ในการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน (HSK)  ได้ ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางไลฟ์สดทั่วประเทศอีกด้วย 

 Dr. Qi Bin กล่าวถึงโรงเรียนนานาชาติจีน ว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติสมัยใหม่แห่งแรกที่มีคุณลักษณะแบบจีนในประเทศไทยซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน โดยรับนักเรียนในระดับชั้นประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย ซึ่งใช้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนที่เหมือนหลักสูตรขั้นพื้นฐานของประเทศจีน เน้นการใช้ภาษาจีนเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญทั้งด้านวิชาการ ภาษา วัฒนธรรม และยังมีการเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  แบบครบวงจรเหมือนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียนที่ประเทศจีนไม่ต้องเดินทางไปเรียนถึงต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย)  ยังมี "ศูนย์ประสบการณ์วัฒนธรรมฉีหลู่" แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมระบบการเรียนรู้ภาษาจีนที่ทันสมัยที่สุด และหลักสูตรการเรียนรู้ที่น่าสนใจต่างๆ มีคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศจีน ในด้านการจัดการเรียนการสอน และมีประสบการณ์การสอนมากมายอยู่จำนวนมาก

ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันเปิดโรงเรียน โดยกล่าว ถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ว่ามีความแน่นแฟ้น และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมากยาวนาน ในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มีการเปิดโรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย)  ที่เป็นหลักสูตรภาษาจีนเป็นมาตรฐานในการสอน นับเป็นความพยายามครั้งใหม่ของการศึกษาและการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ไม่เพียงแต่นักเรียนจะได้รับการศึกษาภาษาจีนคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังมีวิสัยทัศน์และความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาในอนาคต หวังว่าโรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย)  จะเป็นเวทีการสอนหลักสูตรภาษาจีนที่ดีขึ้นสำหรับสังคมไทยต่อไป

No comments