Breaking News

เจาะลึก 25 ปี กับความสำเร็จของ Technical Lift-All

   หลายคนคงทราบกันดีว่า ในยุคที่อุตสาหกรรมในบ้านเราเฟื่องฟูและเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้ง่าย การเคลื่อนย้ายสินค้า หรือวัตถุชิ้นใหญ่ในอุตสาหกรรมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และต้องการความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหาย รวมถึงลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ Technical Lift-All เราจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ ในกระบวนการเคลื่อนย้ายที่จะช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดการขับเคลื่อน ทั้งในธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ได้ครบจบในที่เดียว พูดง่ายๆ คือ “คิดถึงความปลอดภัยในงานยก คิดถึง เทคนิคอล ลิฟท์-ออล”

สินค้าของ Technical Lift-All แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก 

อุปกรณ์สำหรับงานยก-และเคลื่อนย้ายของหนัก Lifting equipment เช่น สลิงโพลีเอสเตอร์ (Polyester lifting sling), สลิงลวด (Wire rope sling), โซ่อุตสาหกรรม (Lifting chain), ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ การยกเพื่อความปลอดภัย (Lifting accessories)    

อุปกรณ์สำหรับงานรัดส่งของเพื่อการบรรทุก-ขนส่ง Lashing equipment เช่น สายรัดโพลีเอสเตอร์ (High tension ratchet starp), โซ่รัด (Transport chain), สายรัดงานแบบ One-way lashing และอุปกรณ์ ประกอบการรัดเพื่อความปลอดภัย (Lashing accessories) 

ทำไมลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เลือก Technical Lift-All มาตลอด 25 ปี 

เพราะเราเชื่อว่าเรามีจุดแข็งและมีทิศทางในการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญ ความใส่ใจที่ไม่ใช่แค่การขายเพียงสินค้า แต่เราใช้หลักการ  “K S Q S W ”  ในการส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกราย ซึ่งประกอบด้วย 

Knowledge : ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง 

Service : เน้นความใส่ใจในการให้บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามเชิงวิศวกรรม, การแนะนำสินค้า, การนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมในราคาที่เป็นธรรม และการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว

Quality : เราคัดสรรและแนะนำเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูง และมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลเท่านั้น 

Stock : เรามีสินค้าในคลังทุกชนิดในปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในทุกๆ รูปแบบการใช้งาน 

Warranty : สินค้าทุกชิ้นเราส่งมอบพร้อมกับการรับประกันคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งไม่เพียงรับประกันแค่ตัวสินค้า แต่ยังครอบคลุมไปถึงตัวชิ้นงานที่ลูกค้านำสินค้าของเราไปใช้งานอีกด้วย 

Technical Lift-All จึงมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่ตั้งใจส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าจะนำไปใช้ได้จริง และมั่นใจได้ว่า เมื่อนำอุปกรณ์หรือสินค้าต่าง ๆ ไปใช้ จะไม่เกิดความผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในการใช้งาน

มุมมองผู้บริหารต่อการเจริญเติบโตที่ผ่านมา

คุณมังกร กีรติพงศ์ และ คุณประภาพรรณ ธีระพันธุ์  พร้อมทีมผู้บริหารเรามองว่า นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจแล้ว เรายังมีทีมงานที่เป็นดั่งครอบครัวของเรา ที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจ คิดต่อยอดและพัฒนาสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้าอยู่เสมอ รวมไปถึงการให้บริการของเราที่เข้าถึงง่าย และที่สำคัญการพัฒนาช่องทางการตลาดที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ในการสื่อสารข้อมูล เพื่อมอบองค์ความรู้ให้แก่ผู้ใช้งานได้มีความเข้าใจสินค้า และมองเห็นความจำเป็นในการเลือกใช้อุปกรณ์ จึงทำให้ลูกค้าไว้วางใจเรามาจนถึงปัจจุบัน 

เป้าหมาย Technical Lift-All ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร? 

เรามองว่า Technical Lift-All จะต้องเป็นแบรนด์ที่ทุกคนนึกถึงมาเป็นอันดับแรก เมื่อต้องการงานยก งานรัด งานเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถค้นหาเราได้ง่ายในโลกดิจิทัล หรือแม้แต่งานยกในลักษณะพิเศษ ที่ต้องการคำแนะนำจากทีมงานวิศวกร Specialist เรายินดีให้คำปรึกษาได้ทุกเมื่อ เพราะเราคือ ความสบายใจและความปลอดภัยในงานยก-งานรัดของคุณ 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : www.liftall.co.th

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/liftallofficial 

#TechnicalLiftAll #เทคนิคอลลิฟท์ออล #งานยกเคลื่อนย้ายของหนัก #สายรัดเพื่อการบรรทุกและขนส่ง #LiftingEquipment #LashingEquipment #สายรัดของ #สายรัดโพลีเอสเตอร์ #สายรัดมาตรฐานยุโรป 

No comments