Breaking News

สธ.ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีทันที "ชลน่าน"บินด่วนเชียงใหม่ ลุยแจก "มุ้งสู้ฝุ่น” ถึงบ้าน เจาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุในพื้นที่เสี่ยงฝุ่นควัน

  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเข้าขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะในภาคเหนือ โดยลงพื้นที่ถึงในชุมชน เพื่อแจก มุ้งสู้ฝุ่น” ซึ่งเป็นนวัตกรรมต่อยอดความรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สามารถลดปริมาณฝุ่นPM 2.5ได้ถึง 80.43% ช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงพื้นที่ปลอดฝุ่นที่บ้านได้มากขึ้น

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะมลพิษ ฝุ่นPM 2.5 ได้สั่งการและมอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเร่งด่วนNo comments