Breaking News

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ จัดการประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮาส์ซิ่ง ฟอรั่ม ในประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2

การประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮาส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยองค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากลและพันธมิตร จะนำปัญหาเหล่านี้และอื่น ๆ มาอภิปรายและให้ความสำคัญ โดยการประชุมในครั้งนี้จะนำผู้นำต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย นักนวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน 'Powering collaboration for housing impact' หรือ เพิ่มพลังในการทำงานร่วมกันเพื่อได้ผลในด้านที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหาทางแก้ปัญหาที่พักพิงไม่เพียงพอและเน้นบทบาทของที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่สูงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในรายงาน UNESCAP ปี 2560 ระบุว่า ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก นั้นมีที่พักอาศัยกว่า 2.1 พันล้าน คิดเป็น 60% ของประชากรเมืองทั่วโลก การเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง และทรัพยากรที่จำกัดทำให้เป็นแรงกดดันที่สำคัญให้รัฐบาลจัดหาที่อยู่อาศัยให้เพียงพอ เมื่อปี 2557 ประเทศไทย มีประชากรที่ฐานะยากจน 80% คิดเป็นจำนวน 7.1 ล้านคนอาศัยอยู่ในชนบท และมีจำนวน 6.7 ล้านคนที่เป็นส่วนของ 20% ที่ถือว่าสูงกว่าอัตราความยากจนแต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะถอยหลังกลับไปสู่ความยากจน

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทยได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนในประเทศ ช่วยเหลือกว่า 11,500 ครัวเรือน หรือจำนวน 46,000 คน โดยการสร้าง ซ่อมแซม และฟื้นฟูบ้านของพวกเขาเหล่านั้น พวกเขายังใช้โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการทำมาหากินและทำธุรกิจที่บ้านอีกด้วย

การประชุมในประเทศไทยจะสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่มีศักยภาพที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อภาคส่วนของที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำ รับรู้และดำเนินการเกี่ยวกับความสำคัญของที่พักพิงในการขับเคลื่อนการรวมกัน ความยืดหยุ่นและความยั่งยืนในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมผู้นำและนักปฎิบัติการภาคส่วนนี้ด้วยนวัตกรรมและโครงการบ้านจัดสรรที่มีผลกระทบสูงผ่านการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

การประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็น 4 แนวทาง ซึ่งรวมแล้วมากว่า 20 หัวข้อ ที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านการลงทุน การรวมกัน และความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนเมือง ให้กลายเป็นเมืองและชุมชนที่ยืดหยุ่น รวมไปถึงการแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอีกด้วย งานครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 คน ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมของเยาวชน การฝึกอบรม และรางวัลด้านนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากงานนี้ได้จัดขั้นที่กรุงเทพฯ แล้ว ได้เคยจัดขึ้นมาแล้วในหลายประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ นิวซีแลนด์ กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม ในปีนี้

การประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮาส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และ มูลนิธิฮิลติ และพันธมิตรต่าง ๆ อาทิ UN-Habitat, Cities Alliance, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, World Bank, Arup และ the University of New South Wales

No comments