Breaking News

ORTORKOR SMART EXPO 2019 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงานที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 'ORTORKOR SMART EXPO 2019' ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) สร้างไอคอนตลาดสดต้นแบบ ที่รวบรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน อ.ต.ก. พร้อมเผยโฉมสินค้านวัตกรรมการเกษตร และตลาด อ.ต.ก. ในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตเป็นโซน รวม 212 บูธ พร้อมพบกับ ‘Ortorkor Smart Pavilion’ พื้นที่แสดงศักยภาพ ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าภายใต้แบรนด์ Best of Ortorkor ค้นหาคู่ค้า-สร้างโอกาสเติบโตสู่ภาคธุรกิจในการเจรจาธุรกิจ และเปิดโอกาสเพิ่มพูนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ขยายขีดความสามารถให้กับเกษตรกรไทย บนเวทีอบรมสัมมนา, เสวนา, เวิร์คช็อป และสนุกสนานกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 11.00-21.00 น. ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า “ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเรื่องการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใช้การ Shopping Online และระบบอัตโนมัติแทนการเดินซื้อของด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น อ.ต.ก. จึงจัดระบบการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค 'อ.ต.ก. Delivery ส่งของดีการันตีคุณภาพ' โดยเชื่อมโยงผ่าน www.ortorkor.com และตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (Mini Ortokor) ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้บริการผู้บริโภค

อ.ต.ก. จึงได้ผสานแนวคิดของตลาดสดเข้ากับพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์จากผู้บริโภค จัดมหกรรมสินค้าเกษตร ‘ORTORKOR SMART EXPO 2019 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)’ เป็นไอคอนตลาดสดต้นแบบ เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานที่แน่นอน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค พร้อมเผยโฉมนวัตกรรม และการบริการของตลาด อ.ต.ก. ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกรและผู้บริโภค ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ”

ORTORKOR SMART EXPO 2019 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) เป็นมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดโดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อตั้งเป้าหมายให้เป็นตลาดสดต้นแบบ ที่ยึดแนวคิดของตลาดสดผสานเข้ากับเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ภายในงานพบกับพื้นที่จัดแสดงสุดยอดสินค้านวัตกรรมเกษตรคุณภาพ มาตรฐาน อ.ต.ก. เทคโนโลยี ศักยภาพ และบริการของตลาด อ.ต.ก. ในยุค 4.0 ใน ORTORKOR SMART PAVILION ไฮไลท์หนึ่งของงานที่แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซน Introduction จัดแสดงภาพรวมของตลาด อ.ต.ก. พร้อมฉายภาพยนตร์ เพื่อสื่อสารภาพแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรในยุค 4.0, โซน Ortorkor 4.0 จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรูปแบบ Display Mini Ortorkor รวมถึงสินค้าเกรดคุณภาพ การันตีมาตรฐานระดับ Best Of Ortorkor พร้อมแสดงจุดจำลองการใช้งานแอพพลิเคชั่น ‘ปลูกเองขายเอง’ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรง จองผลิตผลทางการเกษตรได้จากต้นและโซน Business Matching ที่เปิดพื้นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ พัฒนาสู่ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ภายในงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 มีการจัดแสดงสุดยอดสินค้าการเกษตรคุณภาพระดับประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าตลาดสดต้นแบบ ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค เป็น 6 โซน รวม 212 บูธ แบ่งเป็น โซน Siam Orchids Centre ศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้งามหลากหลายสีสันจาก ทั่วประเทศ, โซนสินค้าหัตถกรรม ศูนย์รวมสินค้าศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย อาทิผ้าไทย งานปัก เครื่องสาน, โซนผักและผลไม้ ขายสินค้าผักและผลไม้สดใหม่ มีคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศ, โซนสินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรที่น่าสนใจมากมายให้เลือกสรร, โซนสินค้าออแกนิค ขายผลิตภัณฑ์และสินค้าปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและธรรมชาติ 100% และ โซน Food Village อาหารปรุงสำเร็จขึ้นชื่อ รสชาติอร่อยจากทุกภาคทั่วไทย

นายกมลวิศว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาตลาดการเกษตรคุณภาพของ อ.ต.ก. ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางสำคัญ ที่สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งยังเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้าเกษตรคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้เกษตรกร ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 คือการรวบรวม สุดยอดองค์ความรู้ ขยายขีดความสามารถเกษตรกร ภายใต้แนวคิด 'ติดปีกเกษตรกรไทย ก้าวไกล ในยุค 4.0' บนเวทีอบรมสัมมนา เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ และตัวอย่างความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตร, การประกอบธุรกิจ, การตลาด, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาเป็นผู้บรรยายภายในงาน และพบกับกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตฝึกอาชีพ พร้อมสนุกสนานไปกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็ม

“การพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างตลาดสดต้นแบบทางเลือกใหม่แก่ผู้ซื้อเท่านั้น แต่ตัวผู้ขายอย่างเกษตรกรก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีไม่แพ้กัน ทั้งการสร้างสรรค์โอกาส เพื่อการเรียนรู้ด้านการตลาด, การเพิ่มพูนทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ การสร้าง แรงบันดาลใจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการ ของตลาดและผู้บริโภค ที่สำคัญมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกร ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่อุตสาหกรรมการเกษตร และยังช่วยเผยแพร่สินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป” นายกมลวิศว์ กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรแห่งปี ในงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 ในวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 เวลา 11.00-21.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-640-8013

No comments