Breaking News

ททท. ขอเชิญร่วมงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562


จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหาร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโสธร วรารามวรวิหาร และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่า งานเทศกาลกลางเดือนสิบสอง เริ่มงาน วันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ (เดือนพฤศจิกายน) ผู้ริเริ่มจัดงานกลางเดือน 12 คือโต้โผทรัพย์ เจ้าของละครคลองโสธร มูลเหตุมีอยู่ว่า ในปี พ.ศ. 2433 ประชาชนชาวโสธรประสบภัยข้าวยากหมากแพง ฝนแล้ง ข้าว และผลหมากรากไม้ไม่ได้ผล โรคห่า(อหิวาต์) และโรคพุพอง (ฝีดาษ) ระบาดไปทั่ว ผู้คนและสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็น อันมาก ประชาชนทิ้งบ้านเรือนไร่นาเพื่อหนีโรคภัย ผู้เจ็บป่วยรอไม่ไหวก็รอวันตายเพราะหาหมอรักษาได้ยาก เมื่อถึงคราวเข้าตาจนเช่นนี้ บรรดาพุทธศาสนิกชนจะมีอะไรเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่าพระ ต่างคนจึงพากันบนบานต่อหลวงพ่อให้ช่วยลูกช้างด้วย บ้างก็ขอยาดีหลวงพ่อ คือขี้ธูปบ้าง น้ำมนต์บ้าง ดอกไม้ที่บูชาบ้าง รับมาทานมาทา บ้างก็บนบานว่า ถ้าหายแล้วจะปิดทอง บ้างก็บนบานด้วยละครและมหรสพสมโภช คนไทยบนด้วยลิเก และละครแก้บน ฝ่ายจีนก็บนงิ้ว ล่อโก๊ สิงโต ฯลฯ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งนัก จู่ ๆ ฟ้าฝนซึ่งแห้งแล้งอยู่นานก็โปรยปรายลงมา พาให้ประชาเบิกบาน แผ่นดินชุ่มชื่น โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ หายเป็นปลิดทิ้ง ชาวบ้านชาวเมืองจึงร่วมกับนายทรัพย์จัดงานฉลองสมโภชหลวงพ่อครั้งใหญ่เพื่อแก้บน จึงเกิดงานนมัสการ หลวงพ่อโสธรและงานประจำปี มีการเฉลิมฉลองเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.19 น. พิธีบวงสรวงสถานที่สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ องค์หลวงพ่อโสธร, ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5, กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรี เวลา 07.00 น. ชมขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. รับกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ เริ่มจากท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร สู่อำเภอบางปะกง เวลา 17.30 น. ชมมหกรรมดนตรีไทย เวลา 18.00 น. ชมมหรสพสมโภช ลิเก งิ้ว งานประจำปีหลวงพ่อโสธร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น . ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ เริ่มจากท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร สู่อำเภอบางคล้า เวลา 08.00 น. ชมการแข่งขันเรือพาย ณ ริมแม่น้ำบางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร เวลา 18.00 น. ลอยกระทง และชมรมมหรสพสมโภช ลิเก งิ้ว งานประจำปีหลวงพ่อโสธร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ชมมหรสพสมโภช ลิเก งิ้ว งานประจำปีหลวงพ่อโสธร

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมชมขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก และทางน้ำ ทั้งนี้ ยังมีงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ชุด “มหานทีนครา” จัดระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ คุ้งน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท่านจะพบกับกิจกรรม มหกรรมดนตรีไทย ชมและแชร์กับพวงไฟหลายล้านดวง ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3851 1034, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3851 4794 หรือ ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3851 4009

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา
203 ถนนหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 4009 โทรสาร 0 3851 4008
www.facebook.com/tatchachoengsao E – mail : tatchoengsao@tat.or.th

No comments