Breaking News

พิธีเปิดงาน PHOTO FAIR 2019 งานมหกรรมการถ่ายภาพครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด “Share Your Wonder แชร์ความมหัศจรรย์แห่งโลกของภาพถ่าย
พิธีเปิดงาน PHOTO FAIR 2019 งานมหกรรมการถ่ายภาพครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด “Share Your Wonder แชร์ความมหัศจรรย์แห่งโลกของภาพถ่าย” ห้ามพลาด! “PHOTO FAIR 2019” เริ่มปลุกกระแสแล้ว...วันนี้ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 – 21.00 น. ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 


นางณริภา ศรีสว่างวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ประธานจัดงาน PHOTO FAIR 2019 มอบเงินแด่ผู้แทนพระองค์ เชิญไปถวาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย และมอบของที่ระลึกแด่ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกแด่ผู้แทนพระองค์ เชิญไปถวาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

เบิก ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2562

เข้ารับรางวัลพระพิฆเนศ จำนวน 5 ราย

นายกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ

นายบุญฐไชย ไชยวิรุณเจริญ

นายวิรัช สวัสดี

นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ 

เบิก ผู้สนับสนุนการจัดงาน PHOTO FAIR 2019 รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 71 ราย

1. บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

2. บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

3. บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

4. บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด

6. บริษัท พาราโบล่า จำกัด

7. บริษัท แอดวานซ์โฟโต้ซีสเทมส์ จำกัด

8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิลป์อุตสาหกรรม

9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะดิจิตอลเอสทีเอ็ม

10. บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

11. บริษัท ไซโน พรอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด

12. บริษัท ปภาวิน จำกัด

13. บริษัท พิกซ์โปรส์เฮ้าส์ เซลส์ จำกัด

14. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

15. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาบางนา)

16. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

17. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร

18. นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน เฉตระการ

20. นายสยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์

21. นายสุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์

22. นายวรรณชนก สุวรรณกร

23. นายธงชัย แสงประทุม

24. นายพิสิฐ เสนานันท์สกุล

25. นายเกรียงไกร ไวยกิจ

26. นายสยมภูว์ เศตะพราหมณ์

27. นายสุระ นวลประดิษฐ์

28. นายประสิทธิ์ จันเสรีกร

29. นายบารมี เต็มบุญเกียรติ

30. นายหัสชัย บุญเนือง

31. นายนัท สุมนเตมีย์

32. นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์

33. นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

34. นายธนาศาสตร์ วัฒนพันธุ์

35. นายสัญชัย บัวทรง

36. นายประมุข กาญจนซิม

37. นายจุมพล ขุยรักขิต

38. นางณริภา ศรีสว่างวัฒน์

39. นายกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ

40. นายสุเมธ งามศิลปเสถียร

41. ร.ต.ฉัตรชัย แก้วเสมา

42. นายพลสิทธิ์ บุญชื่น

43. นายจุมพล ขุยรักขิต

44. นายธนศักดิ์สิริ โตไพบูลย์

45. นายสมยศ ก้อนกนกอนันต์

46. นางวิไล แซ่ลี้

47. นายปิยะเดช วงจันทร์ศิลป์

48. นายสุเทพ เสถียรกิจอําไพ

49. นางอรพินทร์ เศรษฐ์สิริ

50. นายณพดล กรพิเศษศักดิ์กุล

51. นายณัฐมันท์ ภูยาทิพย์

52. นางสาวณัณ ทิพยากรณ์

53. นางกัณณิภา โชคปิติบูรณ์

54. นายอิฐพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์

55. นายทองอยู่ หัตถศักดิ์

56. นายประเสริฐ ศิลปะสมัย

57. นายอาทิตย์ แสงทองยิ่งดี

58. นายขจรฤทธิ์ จงไพศาลศิลป์

59. นางรัชนี จิรไสวจรัส

60. CHINA PORTRAIT PHOTOGRAPHY SOCIETY

61. THE FEDERATION OF COMMERCIAL PHOTOGRAPHIC SOCIETY, MALAYSIA

62. SINGAPORE PHOTOGRAPHIC TRADE ASSOCIATION

63. THE JAPAN PHOTOGRAPHY ASSOCIATION

64. THE LEAGUE OF PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS OF RUSSIA

65. PERSATUAN FOTOGRAFI SELANGOR DAN KUALA LUMPUR

66. PENANG PHOTOGRAPHY MERCHANT ASSOCIATION (PPMA)

67. PERSATUAN FOTOGRAFI KEDAH/PERLIS

68. PERSATUAN PERNIAGAAN JURU GAMBER NEGERI JOHOR

69. PERSATUAN FOTOGRAFI TERENGGANU

70. PERAK PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION

และ

71. SARAWAK COMMERCIAL PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION

No comments