Breaking News

"มิว สเปซ" ได้สัญญา ให้บริการ "Satellite Monitoring"จากลูกค้ารายใหม่!บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศโดย นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามในสัญญา ร่วมกับ RBC Signals International, Inc. ผู้ให้บริการระบบสถานีดาวเทียมภาคพื้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริการ Satellite Monitoring หรือระบบติดตามและสังเกตการณ์ดาวเทียม โดยมิว สเปซ มั่นใจว่า จะสามารถเพิ่มศักยภาพการให้บริการเครือข่ายสถานีภาคพื้นดิน บริการการรับและส่งสัญญาณดาวเทียมในระบบวงโคจรต่ำ รวมทั้ง ยังเป็นการขยายขีดความสามารถของสถานีภาคพื้นดินในด้านระบบการสังเกตการณ์รับและจับคลื่นสัญญาณของ RBC Signals International, Inc. เพื่อให้บริการแก่ ผู้ให้บริการด้านดาวเทียมต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น
 
                                       นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ในการให้บริการครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า (Gistda) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอวกาศของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2019 นี้ "มิว สเปซ" ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ให้บริการด้านดาวเทียมหลายรายอาทิ RBC Signals International, Inc. และ National Service Source, Inc. DBA USSI Global 

สำหรับ บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ มิว สเปซ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม(แบบมีโครงข่ายดาวเทียมเป็นของตนเอง) จากสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อมอบบริการการเข้าถึงประสบการณ์ทางอวกาศ การรับส่งสัญญาณประสิทธิภาพสูงผ่านดาวเทียมและการให้บริการเต็มรูปแบบ สำหรับการออกแบบการสื่อสารและการใช้งานรับส่งข้อมูลความเร็วสูงสำหรับเมืองอัจฉริยะ รวมถึงสนับสนุนกิจการภาครัฐในด้านการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิทัลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียม

No comments