Breaking News

มรภ.กลุ่มภาคตะวันตก จับมือร่วมกัน เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว กิน ดื่ม อาหารปลอดภัย สายตะวันตก ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตร เที่ยวสุขใจ ปลอดภัยทุกทริป

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ,มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ร่วมเปิดตัวชุมชนชุมชนท่องเที่ยว กิน ดื่ม อาหารปลอดภัย สายตะวันตก โดยมีชุมชนพื้นที่ 4 ชุมชนในภูมิภาคตะวันตกเข้าร่วมได้แก่ชุมชนบ้านบ้านปากเหมือง จังหวัดกาญจนบุรี ,ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ,ชุมชนสามพราน จังหวัดนครปฐม และชุมชนปากท่อ จังหวัดราชบุรี ยกระดับการท่องเที่ยวอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก ที่อยู่บนพื้นฐานอัตลักษณ์ชุมชน ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพ


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะประธานเครือข่ายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก กล่าวว่า “การดำเนินโครงการ การท่องเที่ยวเพื่อการกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยพื้นที่ การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2562  โดยมี มรภ.กลุ่มภาคตะวันตกเข้าร่วม ได้แก่ มรภ.กาญจนบุรี, มรภ.เพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วม และมีชุมชนพื้นที่ 4 ชุมชนในภูมิภาคตะวันตกเข้าร่วมได้แก่ ชุมชนบ้านบ้านปากเหมือง จังหวัดกาญจนบุรี ,ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนสามพราน จังหวัดนครปฐม และชุมชนปากท่อ จังหวัดราชบุรี   


โดยโครงการนี้ใช้กลไกการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หมายถึง การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการออกแบบการทำงานเพื่อสร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม เป็นการลดช่องว่างที่เคยมีและได้เชื่อมต่อสิ่งดีจากประสบการณ์คนรุ่นเก่า สานพลังทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี  โดยมีการพัฒนากระบวนการคิด  วิธีทำงานของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาคี  ส่งผลให้เกิดการสานพลังทำงานสู่เป้าหมายร่วมกันทั้งระดับตำบลและจังหวัดและมหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยความร่วมมือขององค์กรภาคีอย่างเป็นระบบ  ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือการยกระดับการท่องเที่ยวอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก ที่อยู่บนพื้นฐานอัตลักษณ์ชุมชน ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพ และเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว”  

 สำหรับชุมชนพื้นที่ 4 ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก ที่เข้าร่วมโครงการมีเสน่ห์ในการท่องเที่ยวน่าสนใจทีเดียว เหมาะกับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่เที่ยวอย่างความสุข กิน ดื่มของอร่อย สด ปลอดภัย แถมการเดินทางสะดวกอยู่ไม่ไกล  ตามแนวคิดที่ว่า “ท่องเที่ยวธรรมชาติสุดฟิน แหล่งของกินออร์แกนิก สุดชิคสูดโอโซนใกล้กรุง” โดยเสน่ห์การท่องเที่ยวของแต่ละที่ มีดังนี้ 

 1.ท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนสามพราน  อ.สามพราน  จ.ราชบุรี  ด้วยแนววคิด  “ฟินคาเฟ่สายเฮลท์ตี้  แหล่งอาหารดีๆออร์แกนิก  สุดชิคสูดโอโซนใกล้กรุง”   สายคาเฟ่ มาเช็คอิน กิน เที่ยว เดินถ่ายรูปเมืองแห่งคาเฟ่ จังหวัดนครปฐม (อาทิ MADi ณ  ลัดอีแท่น ,Veggie Favour , Little tree และWhispering café)  มากินน้ำมะพร้าว สดๆ และมะพร้าวเผาแบบโบราณ ณ หลังปั๊มพีที สวนสามพราน, ล่องคลองเก็บฝรั่งกิมจู กินน้ำฝรั่งคั้นสดๆ ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวอ่าว  ปลอดภัยไร้สารเคมี

 2. ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากเหมือง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  ด้วยแนวคิด “อาบป่า ตากน้ำ สัมผัสเรื่องราวผักผลไม้อินทรีย์” สายลุยสายป่า สายธรรมชาติ ไม่ผิดหวังมาที่ บ้านปากเหมือง ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มาเดินป่าให้ฟิน มากินผลไม้เมืองหนาวสดๆ  (อาทิ อะโวคาโด เคฟกูสเบอรี่ ฟักแม้ว เป็นต้น) และมาใช้ชีวิตในโหมดสโลว์ไลฟ์ ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวยงามที่บ้านปากเหมือง

 3. ท่องเที่ยวชุมชนปากท่อ  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี   ด้วยแนวคิด“ผลไม้เมืองใต้ ใกล้กรุง” สายชิม สายผลไม้ มาที่นี่ชาวไร่พรหมรัศมี จ.ราชบุรียินดีต้อนรับ มาจับมะไฟ เลี้ยวไปกินเงาะ เลาะกินทุเรียนปลอดสาร สนุกสนานกับการนั่งรถโบราณชมสวน แล้วชวนกันแวะช้อปกระเป๋าสวยๆจากเปลือกกล้วยตานี ที่เจ็ดเสมียน เรื่องกล้วยๆที่ช่วยชุมชน  แบรนด์คนไทยที่ดังไกลระดับประเทศ 

 4.ท่องเที่ยวชุมชนบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ด้วยแนวคิด “กินของสดจากทะเล ฟินของกินจากชายเลน” สายชิล ต้องชอบ มานอนบ้านริมน้ำ ใส่บาตรริมน้ำ กินกุ้ง หอย ปู ปลา สะใหม่จากทะเล ตะลุยดูวิถีชายเลน และมีขนมไทยโบราณ จากวัตถุดิบชายเลนที่อร่อย หายาก เป็นของฝากจากชุมชน อาทิ ลูกชุบใส้แสม น้ำรำแพน เป็นต้น

 นอกจากนี้ โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว กิน ดื่ม อาหารปลอดภัย สายตะวันตก” ได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด, เกษตรจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด และองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน อาทิ บริษัททัวร์, โรงแรมต่างๆในจังหวัดที่ร่วมโครงการ  ฝากสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ มีเสน่ห์ ให้นักท่องเที่ยวทุกคน ชวนกันมาเที่ยว มาช่วยสนับสนุนชุมชน แถมได้กินดื่ม อาหารปลอดภัย มีคุณภาพ  ภายใต้แนวคิด ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตร กิน ดื่ม อาหารปลอดภัย  เที่ยวสุขใจ ปลอดภัยทุกทริป

No comments