Breaking News

สยามพิวรรธน์ มอบโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านโครงการ “Citizen of Love by Siam Piwat” ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข


    กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์เดินหน้าสานต่อปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชน และสังคม ผ่านโครงการ “Citizen of Love by Siam Piwat” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ Loft จัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “Gifts for Them : ปลุกพลังการให้ สร้างโอกาสการศึกษาไทยให้เท่าเทียม” ชวนคนไทยมอบของขวัญ สร้างรอยยิ้มในช่วงเวลาแห่งการมอบความสุขในช่วงส่งท้ายปลายปีให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการ นำเครื่องเขียน หรืออุปกรณ์การเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาร่วมมอบในกล่อง Gifts for Them ที่ร้าน Loft ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง “ครูปาน-สมนึก คลังนอก” ร่วมจัดกิจกรรม Mini Workshop สอนเทคนิคการระบายสีให้กับน้องๆ ตัวแทนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ Event Space ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ 

สำหรับโครงการ “Citizen of Love by Siam Piwat” กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการมอบโอกาส และสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้คนทุกกลุ่มในสังคม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติสืบต่อไป ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันของการศึกษาไทย โดยปัจจุบันเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารยังมีความขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การเรียนการสอนไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จึงชวนคนไทยร่วมสร้างโอกาส ส่งต่อรอยยิ้มมอบความสุข ด้วยการนำเครื่องเขียน หรืออุปกรณ์การเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือจะเลือกซื้อชุดของขวัญอุปกรณ์การเรียนในร้าน Loft ที่จัดเตรียมไว้ให้มาร่วมส่งมอบลงกล่อง Gifts for Them ณ ร้าน Loft ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2566 จากนั้นสยามพิวรรธน์จะร่วมสมทบชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน มูลค่า 200,000 บาท และนำของขวัญชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนที่ได้รับจากการร่วมโครงการทั้งหมด ส่งมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั้งสิ้น 220 แห่งทั่วประเทศ จำนวนนักเรียน 26,577 คน ต่อไป


No comments