Breaking News

ครั้งแรกของโลก!! อภัยภูเบศร เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ฟ้าทะลายยุง” จากสารสกัดฟ้าทะลายโจร ช่วยป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุง ปลอดภัย ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์

 

   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศูนย์การค้า Gateway @บางซื่อ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย ภูเบศรฯ และ ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกันแถลงข่าว เปิดตัว “ฟ้าทะลายยุง” จากฟ้าทะลายโจร โดยมีการ เสวนาและนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรอีก 20 ชนิด ที่มีสรรพคุณ ไล่ยุง กันยุงกัด นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อป สอนทำผลิตภัณฑ์กันยุงจากสมุนไพรด้วย

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร
ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย ภูเบศรฯ

โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ กล่าวว่า การแถลงข่าวในครั้งนี้ “เพื่อให้สังคมรับรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากฟ้าทะลายโจร เริ่มจากปัญหาโรคจากยุง และไข้เลือดออกของประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน อากาศที่ร้อนชื้น ทำให้ระยะฟักตัวของยุงสั้นลง และมีช่วงชีวิตที่ยาวขึ้น การใช้สารไล่ยุงในปัจจุบันที่เป็น เคมี มีผลเสียในการใช้ระยะยาว ดังนั้น การมุ่งหาสารจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติไล่ยุง มีความปลอดภัยสูง ไม่ระคาย เคือง ประชาชนทำใช้เองได้นั้น เป็นที่มาของ “ฟ้าทะลายยุง” โดยมีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันข้อมูลของสารสกัด ฟ้าทะลายโจรสามารถไล่ยุงได้

ผลิตภัณฑ์กันยุงส่วนใหญ่ แม้จะมาจากธรรมชาติซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหย จะมีกลิ่นแรง ฉุน บางคนอาจจะไม่ ชอบ และอาจมีฤทธิ์ระคายเคืองเยื่อบุหรือผิวหนังได้ ดังนั้น จึงเกิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ที่มีกลิ่นหอม ธรรมชาติ ไม่ฉุน และไม่ระคายเคือง ชาวบ้านทำเองได้ ที่สำคัญ คือ ฟ้าทะลายยุง ไม่สร้างสารพิษและมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) ปราศจากสารเคมีอันตราย อยู่ในรูปแบบสเปรย์ สะดวกในการใช้ พกพาง่าย มีกลิ่น หอมสดชื่น ละมุน ไม่ฉุน จากน้ำมันใบมะกรูด เป็นอโรมาเธอราปีส์ทำให้ผ่อนคลายและยังช่วยเสริมฤทธิ์ไล่ยุงด้วย มี ผิวสัมผัสที่ไม่เหนอะหนะ ทาง่าย ซึมไว ไม่มันเยิ้ม ล้างออกง่าย เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ และใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ ผู้ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้ ถือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกร พร้อมทั้งยังช่วยดูแลรักษ์โลกใบนี้ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมากไปกว่านั้น ยังหวังให้สังคมตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลพวงก่อให้เกิดผลเสียต่อ สุขภาพของผู้คน” ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร กล่าวภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ
เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ภญ.อาสาฬา กล่าวว่า “สารสกัดฟ้าทะลายโจร มีสารออกฤทธิ์สำคัญ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ จากงานวิจัย พบว่า ฟ้าทะลายโจรออกฤทธิ์ครอบคลุมหลายด้าน โดยมีฤทธิ์แรงมากในการยับยั้งการวางไข่ของยุงลาย ฤทธิ์ฆ่า ลูกน้ำยุงลาย ฤทธิ์ต้านยุงกัด ฤทธิ์ขับไล่ยุง ฤทธิ์ฆ่ายุง มีคุณสมบัติไม่ดึงดูดยุงให้มาเกาะ และกัดที่ผิวหนังของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง มีข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้กำจัดยาฆ่าแมลงของยุง จึงสามารถใช้ใน การควบคุมยุงที่ดื้อต่อยาฆ่าแมลง และช่วยลดปัญหาการดื้อยาฆ่าแมลงในยุง ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญต่อการ ควบคุมประชากรยุง เนื่องจากยุงมีการแสดงออกของเอนไซม์ Cytochrome P450 Monooxygenase (P450s) ที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ยุงเกิดการดื้อต่อยาฆ่าแมลงหลายชนิดที่เป็นสารเคมี พบการกลายพันธุ์ของยุงลายบ้านเป็น “ซุปเปอร์ยุง” (Super Mosquito) ที่มีความทนทานต่อสารฆ่าแมลง โดยเฉพาะสารเคมีในกลุ่ม “ไพรีทรอยด์” ที่คน นิยมใช้

ภญ.อาสาฬา กล่าวต่อว่า “มีงานวิจัยทดสอบ พบว่า ฟ้าทะลายโจร สามารถไล่ยุงได้หลายชนิด โดยครอบคลุม ทุกชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ 1. ยุงลาย ทั้งยุงลายบ้าน และยุงลายสวน เป็นพาหะสำคัญของโรค ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา ไข้ซิกา 2. ยุงก้นปล่อง พาหะหลักนำโรคมาลาเรีย หรือไข้ป่า 3. ยุง รำคาญ พาหะของโรคไข้สมองอักเสบ โรคพยาธิฟิลาเรีย นอกจากนี้ ยุงยังเป็นพาหะนำโรคที่ร้ายแรงต่อสัตว์เลี้ยง โดยเป็นพาหะสำคัญของโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขและแมว ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ ฟ้าทะลายยุง ผ่านการทดสอบจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่า สามารถไล่ยุงได้นาน 2.7 ชั่วโมง และผ่านการ ทดสอบความปลอดภัยว่า “ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่ผิวหนัง” จากศูนย์ทดสอบเครื่องสำอาง Dermscan Asia ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้น จึงปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย และสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีผิวที่ บอบบางกว่าคน” 

ท่านที่พลาดการเข้าชมงาน สามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลัง ได้ที่ ยูทูปอภัยภูเบศร หรือ สนใจผลิตภัณฑ์ “ฟ้า ทะลายยุง” สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ค สมุนไพรอภัยภูเบศร และ ร้านค้าออนไลน์ ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไป หรือ สอบถามเพิ่มเติม 0 3721 1289 ในวันเวลาราชการ

No comments