Breaking News

ประกาศผลรางวัล คลิปสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “คิดอะไร…ก็ธรรม

 

จากที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FUND) ได้จัดให้มีการประกวด สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “คิดอะไร…ก็ธรรม” ขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมอันดี สร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดี ทำให้มีผู้สนใจส่งคลิปเข้าร่วมประกวดมากมาย

ดร.ธนกร ศรีสุขใส 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FUND) ได้จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติมอบรางวัล พร้อมด้วยคุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม, คุณเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน, คุณศศวรรณ จิรายุส หัวหน้าฝ่ายสื่อสารงานธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และคุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

ผู้ที่คว้ารางวัล สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “คิดอะไร…ก็ธรรม” ในครั้งนี้ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ​​
ชื่อผลงาน “ธรรมให้เด็กมันดู” ชื่อทีม Molly House จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมาชิกในทีมประกอบด้วย

 1. นายนันทเกียรติ บุตรเเก้ว
 2. นายภูรินทร์ ขาวเผือก
 3. นายธรรธวัฐ ต้นคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่…​
ชื่อผลงาน ความฝันของเจ้าชาย 王子様の夢 ชื่อทีม N.M.T.ENTERTAINMENT จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
สมาชิกในทีมประกอบด้วย

 1. นายอติพงศ์ ใบงาม
 2. นางสาวศกลวรรณ เทพพายุ
 3. นายธนัตถ์ มณีรัตนโชติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่…
ชื่อผลงาน คน ธรรม หนัง ชื่อทีม Tumlung Film จากประชาชนทั่วไป
สมาชิกในทีมประกอบด้วย

 1. นายอัจฉริยะ สองเมืองธนรัฐ

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่…
ชื่อผลงาน ประจานเขาเท่ากับจุดไฟเผาตัวเอง ชื่อทีม กินดีที่ได้รู้จัก จากประชาชนทั่วไป
สมาชิกในทีมประกอบด้วย

 1. นายกฤติเดช จันมณี
 2. นายสกล อุ่นจังหาร

ชื่อผลงาน แค่ kid…คิด ชื่อทีม MOV.Next จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมาชิกในทีมประกอบด้วย

 1. นางสาวกมลชนก เสาชัย
 2. นาย รัฐภูมิ ทองรื่น
 3. นายรัฐภาค ทองรื่น
 4. นาย กฤตเมษ กองสินรัตน์
 5. นางสาวกิติยา วิมลนันทพงศ์

ทั้งนี้ ดร.ธนกร ได้กล่าวในงานประกาศรางวัลว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือ สนับสนุนสื่อที่ส่งเสริมให้เกิด คุณธรรม จริยธรรม จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “คิดอะไร…ก็ธรรม” ขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีในสังคม อันจะส่งผลต่อการปรับพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทย

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย เนื้อหาต้องมีความสอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์การประกวด คือ การ
ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคม มีความน่าสนใจ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงเนื้อหาการนำเสนอ มีไอเดียน่าสนใจแปลกใหม่ หรือแตกต่างจากรูปแบบการนำเสนอแบบเดิม เป็นสื่อที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ไม่สื่อถึงการยุยง ปลุกปั่น หรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง

“ถ้าเราทำสื่อกันออกมาเอง เพื่อจะนำเสนอให้ผู้คนเห็นถึงคุณธรรม จริยธรรม บางครั้งคนดูอาจจะเฉยๆ และเหมือนเป็นการยัดเยียด เพราะฉะนั้น เราจึงคิดว่า จะทำอย่างไรที่จะให้น้องๆ เยาวชนที่เขาจะสามารถสื่อสารถึงกันได้เป็นคนคิดเอง ทำเอง และสื่อสารถึงกันเองได้ ซึ่งวันนี้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า เรื่องของการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และคุณธรรมจริยธรรมนั้น มีคนพร้อมที่จะคิด พร้อมที่จะทำ และทำออกมาได้ดีมากด้วย และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยสร้างกระแสให้คนหันมามองในสิ่งที่หลายๆ คนมองข้ามไป สำหรับผลงานที่ส่งมาประกวดและที่ได้รับรางวัล ถือว่า เป็นความภาคภูมิใจมากที่เห็นทุกคนตั้งใจทำออกมาขนาดนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยครับ” ดร.ธนกรกล่าวทิ้งท้าย


ผู้สนใจสามารถรับชม Live ย้อนหลังได้ ผ่านทาง facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

No comments