Breaking News

ปั้นเด็กสู่อาชีพยุค 4.0 'Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์' มุ่งภาคเหนือ สร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพสะเต็ม

ปัจจุบัน โลกอยู่ในยุค 4.0 ที่ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศวัดกันที่ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเทศไทยเองได้วางยุทธศาสตร์ 'Thailand 4.0' มุ่งสู่การเป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนั้น แนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ จึงต้องการแรงงานที่มีทักษะและความรู้ทางเทคโนโลยี

การสร้างบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี ( Technology) วิศวรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ สะเต็ม (STEM) ที่มีคุณภาพ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะต้องวางรากฐานกันตั้งแต่ในระดับเยาวชน ด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาได้รู้จักกับอาชีพในสาขาสะเต็ม เกิดความสนใจและแรงบันดาลใจที่จะเข้าสู่อาชีพในสาขานี้ต่อไปในอนาคต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ โดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ได้จัดกิจกรรม 'Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์' กิจกรรมเรียนรู้และทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักกับอาชีพในสาขาสะเต็ม ได้สนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่าง ๆ โดยแบ่งชุดนิทรรศการออกเป็น 2 ชุด ชุดละ 10 อาชีพ รวม 20 อาชีพ อาทิ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักคิดค้นยา วิศวกรเสียง เกษตรกรยุคใหม่ เพื่อให้พวกเขาเกิดความสนใจในอาชีพเหล่านี้ ได้เห็นว่าการเรียนในสาขาสะเต็มมีเส้นทางสายอาชีพที่มากมายและเปิดกว้าง โดยมีเยาวชนจากทั่วไปประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปแล้วกว่า 500,000 คน ล่าสุด กิจกรรม 'Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์' ร่วมเดินทางไปกับกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีความพิเศษมากกว่าทุก ๆ ครั้ง เพราะเป็นครั้งแรกที่จัดแสดงนิทรรศการครบทั้ง 20 อาชีพ จากเดิมที่เคยจัดแสดงแค่ครั้งละ 10 อาชีพเท่านั้น อัดแน่นไปด้วยความสนุกพร้อมความรู้ที่เตรียมพัฒนาการเรียนรู้น้อง ๆ ในบริเวณภาคเหนือตอนบนสร้างศักยภาพสู่อนาคตต่อไป

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “เดิมแรงงานส่วนใหญ่ในภาคเหนือตอนบนจะอยู่ในภาคการเกษตร แต่การพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ การสร้างบุคลากรดังกล่าว จะต้องวางรากฐานกันตั้งแต่ในระดับเยาวชน โดยกิจกรรมสนุกกับอาชีพวิทย์ ที่ให้เด็ก ๆ ได้ทำความรู้จักกับอาชีพต่างๆ ในสาขาสะเต็ม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุก จะช่วยให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์ต่อไป”

ทางด้าน ด.ช.ภูมิพัฒน์ วงษา จากโรงเรียนบ้านสันโค้ง ได้กล่าวถึงประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม 'Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์' ไว้ว่า "ผมชอบฐานอาชีพผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬามากที่สุด ผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอาชีพนี้อยู่ด้วย กิจกรรมของฐานนี้คือการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และความปราดเปรียว ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก ๆ สำหรับนักกีฬาทุกคน ก็สนุกมากครับ ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอย่างแท้จริง ก็เลยอยากจะชวนให้เพื่อนๆ ทุกคนเปิดใจมองวิทยาศาสตร์ในมุมมองใหม่ ๆ เพราะมันเป็นวิชาที่สนุก น่าเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่ออนาคตเรามาก ๆ”

ทั้งนี้ ชุดนิทรรศการของโครงการ Enjoy Science Careers จะนำไปจัดแสดงในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยต่อไป และคาดว่าจะมีเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อีกกว่า 100,000 คนในปีนี้ โดยผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th และเพจเฟซบุ๊ก คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

No comments