Breaking News

จัดวิ่งการกุศล 'Run for Nurse 2019' สมทบ 'ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90'

มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานแถลงข่าว วิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย 'Run for Nurse 2019' เพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่งทั่วประเทศไทย โดยมีสนับสนุนจาก บมจ. บี.กรีม เพาเวอร์, บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง, บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และหน่วยงานทึ่เกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าว เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

กิจกรรมวิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย 'Run for Nurse 2019' จะจัดขึ้นในวันอาทิยต์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00-08.00 น. ณ ภายในสวนลุมพินี บริเวณหน้าศาลาภิรมย์ภ้กดี (ศาลาแปดเหลี่ยม) การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท มินิ มาราธอน 10 กม., ฟันรัน 5 กม. และแฟมิลี่รัน วิ่ง-เดิน เพื่อสุภาพ ไม่จำกัดระยะเวลา วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หบังหักค่าใข้จ่ายสมทบทุน 'ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90' มอบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรินทราบรมชนนี ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ก่อตั้งมา 39 ปี ตามวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิฯ ด้วย 'ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90' ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนพยาบาลที่หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 29 ปี ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับทุนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,321 ทุน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท โดยสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.berving.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Line ID:@berving และ Facebook มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสำหรับท่านผู้มีประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาทองหล่อ ขื่อบัญชี มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่บัญชี 042-240717-1 หรือสอบถาทข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-710-3298 และ 081-8550-871

No comments