Breaking News

โตชิบา มอบผลิตภัณฑ์ให้ อว. ส่งต่อโรงพยาบาลในสังกัด

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติรับมอบผลิตภัณฑ์โตชิบาจากคณะผู้บริหารบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด นำโดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง(ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริษัท โดยโตชิบามอบเครื่องกรองน้ำ รุ่น TWP-N1890UK(W) และเครื่องฟอกอากาศ รุ่น CAF-H70(W) รวมจำนวน 450 เครื่อง มูลค่ารวม 9,473,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เมื่อเร็วๆ นี้

No comments