Breaking News

“ปลัดอุตสาหกรรม” ยัน ตรวจสอบ โครงการสร้างสนามทดสอบความเร็ว จ.ฉะเชิงเทรา ถึง 2 รอบ เพื่อความโปร่งใส

   “ปลัดอุตสาหกรรม” ยัน ตรวจสอบ โครงการสร้างสนามทดสอบความเร็ว จ.ฉะเชิงเทรา ถึง  2 รอบ เพื่อความโปร่งใส หลังล่าช้าเกิน 90 วัน  พร้อมจับตา สมอ. เตรียมประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือกที่  844 ลบ.ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด เร็วๆ นี้

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ที่จ.ฉะเชิงเทรา ว่า ล่าสุด ตนได้ลงนามคำสั่งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวและส่งเรื่องกลับไปยังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมไปแล้ว ตั้งแต่ 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีโครงการก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ที่ถือเป็นเฟส 2 ของโครงการใหญ่นั้น ยืนยันว่า เราเดินหน้าโครงการต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สมอ.ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้เกิดความรอบคอบ 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ยืนยันว่า เหตุที่โครงการดังกล่าวเกิดความล่าช้าเกิน 90 วันตามกำหนดนั้นเป็นเพราะสมอ.มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเลือกและด้านเอกสารถึง  2 รอบ ยืนยัน ว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างได้เสนองบประมาณกว่า 844 ล้านบาทซึ่งต่ำสุดและใกล้เคียงกับราคากลางที่ตั้งไว้ โดยสมอ.เตรียมประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเร็ว ๆนี้ 

ทั้งนี้ มีรายงานข่าว ถึงการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการคัดเลือกบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอในโครงการนี้ พบว่ามีการส่งเอกสาร จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปถึง รักษาการเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)เพื่อถามถึงรายละเอียด คุณสมบัติของบริษัทผู้ที่ได้รับคัดเลือกไปมาถึง 2 ครั้ง จนทำให้โครงการดังกล่าว ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อบริษัทผู้ได้รับคัดเลือกตามระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ หรืออีบิดดิ้ง และล่าช้าเกินกำหนด 90 วัน ซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงคุณสมบัติว่าบริษัทผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าเดิม หรือ เจ้าใหม่ แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบ จึงต้องจับตา ว่าผลการประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับคัดเลือกในโครงการดังกล่าวจะออกมาเป็นอย่างไร  

อย่างไรก็ตาม หากสมอ.มีการประกาศรายชื่อบริษัทที่ชนะการประกวดราคาฯ โครงการก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ก็จะสามารถเดินหน้าก่อสร้างได้ทันที เพื่อให้โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ในแต่ละเฟส รวมถึง โครงการก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่วางไว้ จะสามารถเปิดใช้บริการได้อีก2 ปีคือในปี 2569 นี้

No comments