Breaking News

เทศกาล ปราการเฟสติวัล Prakan Festival จังหวัดสมุทรปราการ รางวัล Asia Local and Traditional Art Festival of 2024 Awards จาก IFEA International Festivals and Events Association ด้วยรูปแบบเทศกาลงานสร้างสรรค์ แนวใหม่

  สมุทรปราการ นิทรรศการมีชีวิต Live Exhibition สัมผัสประสบการณ์ การเที่ยวท่องล่องชม รูปแบบงานแสดงศิลปะ การแสดงสด บนพื้นที่จริง ชุมชน ป้อมปราการ พิพิธภัณฑ์ หอชมเมือง เล่าเรื่อง เหตุการณ์ รศ.112 และประวัติศาสตร์เมืองสมุทรการ ผ่านการติดตามเส้นทาง แผนที่เมืองสมุทร หมุดหมายปราการ ด้วยมิติการจัดงานแบบ นิทรรศการมีชีวิต Live Exhibition Live Exhibition “ปราการมั่นคง ดํารงธงชาติสยาม” ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร วันที่ 15-17 มีนาคม 2567 เปิดประสบการณ์ กับการท่องไปในเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ รศ.112 สัมผัสเรื่องราวจากการเที่ยวท่องชมป้อมผีเสื้อสมุทร ท่ามกลางฉากทัศน์ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้น เล่าเรื่องผ่านบทบาทจําลองบุคคล ราวกับได้เข้าอยู่ร่วมในเหตุการณ์จริง โดยผู้ชม ชมร่วมออกเดินติดตามการนําเสนอ ไปยังพื้นที่ต่างๆ ของนิทรรศการมีชีวิต ซึ่งแบ่งทั้งหมดออกเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย

จากภาพวาดสู่ความทรงจํา ห้วงเวลาแห่งการเผชิญหน้า ปราการป้องแผ่นดิน ปากน้ําสมุทร หมุดหมายแห่งปราการ รอบการแสดง รอบละ 30 นาที สํารองเข้าชม ในรอบเวลา 15.15 / 16.00 / 16.45 รอบละ 80 คน พิเศษสุดไฮไลท์ ในบริเวณ ป้อมผีเสื้อสมุทร จะได้มีการจัดแสดง นิทรรศการ “กว่าจะมาเป็นธงชาติไทย” จาก พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ชมผังธงโบราณของ ANDRIVEAU-GOUJON ที่มีการพิมพ์ “ธงช้างเผือก” ธงชาติสยาม ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ อายุ 187 ปี พร้อมชมเบื้องหลังสารคดี สารคดี “ธงช้างเผือก” ธงชาติสยาม ผืนเดียวในประวัติศาสตร์ ที่ถูกฝรั่งเศสยึดไปในฐานะผู้พ่ายแพ้ในสงคราม “Franco-Siamese War 1893” หรือในภาษาไทย เรียกว่า วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ปัจจุบัน ธงช้างเผือก ผืนดังกล่าวได้ถูกแขวนไว้ที่ Église Saint-Louis-des-Invalides กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Live Exhibition “ปราการสืบสาน” ณ เมืองโบราณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ กับนิทรรศการมีชีวิต ประวัติศาสตร์แห่ง ศรีอโยธยา ย้อนเวลา ณ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ร่วมประสบการณ์ สุด Exclusive ด้วยพิธีรับขวัญ ต้อนรับ แขกบ้านแขกเมือง สดับรับฟัง กาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร การบรรเลงรับชวัญ ระบําราชสํานักอยุธยาท่ามกลางท้องพระโรงอันสง่างาม ติดตามมา ด้วยการชมเครื่องคาวหวาน ตระการตา อาหารท้องถิ่นชาวสมุทรปราการ จําลองบรรยากาศท่าน้ํานานาชาติ ณ ตลาดน้ํา เมืองโบราณ เป็นสถานีการค้าของชาวฮอลันดาที่ปากแม่น้ําเจ้าพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีการยกย่องในหมู่ชาว ฮอลันดาว่าเป็นเมือง “นิวอัมสเตอร์ดัม”

Live Exhibition “ปราการสร้างสรรค์” ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ วันที่ 14-17 มีนาคม 2567 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ปราการแห่งการสร้างสรรค์ งานออกแบบนาวาสยาม ความหมายแห่ง เรือรบหลวงโบราณ งานออกแบบสร้างเรือพระราชพิธี ศิลปะแห่งอาภรณ์ เครื่องแบบ กับการจัดแสดงในวาระพิเศษ ครั้งแรกของการเปิดให้ชม การจัดแสดงชุดเครื่องแบบ ของ พลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์ อ็องเดร ดูว์ แปลซี เดอ รีเชอลีเยอ ผู้บัญชาการกรม ทหารเรือสยาม ผู้เป็นรองผู้บัญชาการการรบของสยามในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 และ เป็นผู้ออกแบบป้อมพระจุลจอมเกล้า ส่งต่อแรงบันดาลใจนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ร่วมสร้างผลงานศิลปะ Dream of Prakan โดยกลุ่ม DRU Street Art ร่วมกันสร้างป้อมปราการในฝัน ยาวกว่า 10 เมตร ติดตั้งกลางลานหน้าพิพิธภัณฑ์ พิมพ์ธง ศิลปะสาธารณะ ประดับงาน สร้างปราการเดอะฮีโร่ จาก การ์ตูน อัศวินสายรุ้ง ผลงานศิลปินชาวสมุทรปราการ พ.บางพลี ชมการแสดงงานศิลปะจาก กวี ศิลปิน เยาวชน เมืองสมุทร ละครเวที ขอให้การพายเรือของเจ้าเที่ยวนี้ จงเป็นเที่ยว สุดท้าย ผลงาน นักเขียนชาวสมุทรปราการ เสนีย์ เสาวพงศ์ การแสดงศิลปิน ละครใบ้ จาก Mime Artist ชื่อดังของ เมืองไทย การจัดฉายภาพยนตร์ หนังสั้น สมุทรปราการ และงานออกร้านอาหารท้องถิ่น ชาวสมุทรปราการ ตั้งแต่เช้า จรดค่ำ ชมการแสดงแสงสี สุดล้ำกับครั้งแรกของพิพิธภัณฑ์ ทหารเรือ ในการจัดแสดงแบบ Night Museum พร้อมการนํา ชมในรูปแบบ การแสดงสด จากตัวละครย้อนอดีตมาเล่า และพาผู้ชมเข้าสู่มิติพิศวง

Live Exhibition “จากปากน้ําถึงปราการ” ณ หอชมเมืองสมุทรปราการ วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2567

พบกับนิทรรศการมีชีวิต Live Exhibition “จากปากน้ําสู่ปราการ” ตัวละครจากอดีต จะนําพาไปสู่ช่วงเวลาที่สําคัญในอดีต กับนิทรรศการ “ร้อยเป็นเรื่อง เมืองปากน้ํา” โซนที่ 1 – 4 ปากน้ําเมื่อนานมา เข้าท่าเมืองหน้าด่าน ปรากฏเป็นปราการ ปราการป้องแผ่นดิน พร้อมด้วยการนําเสนอ ผ่านเทคโนโลยี อันล้ำสมัย รอบที่ 1 10.20 – 11.20 น. รอบที่ 2 13.20 – 14.20 น. รอบที่ 3 14.20 – 15.20 น. (เต็มทุกรอบ)


Live Exhibition “ปราการพิทักษ์รักษ์ สิ่งแวดล้อม” ณ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน วันที่ 15-16 มีนาคม 2567 ชมนิทรรศการมีชีวิต ร่วมบันทึก จดหมายเหตุขุนสมุทรจีน จากอดีตสู่ปัจจุบัน : พิพิธภัณฑ์สู่โบสถ์จมน้ํา

เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องราวความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ตื่นตา กับวัตถุโบราณ ย่านสมุทรปราการ เมืองเก่า เรื่องเล่าจากขวดเหล้าชาว นิวอัมสเตอร์ดัม เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนชาวประมง work shop การทําแผ่นพื้นด้วยขยะ พลาสติกwalkwayสร้างจิตสํานึกในการลดการใช้ขยะพลาสติกโดยการrecycleเรียนรู้ประโยชนข์องป่าชายเลนใน เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อมกับปลูกต้นกล้าป่าชายเลน ร่วมตระหนักพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ล้อมวงเล่า จาก ประสบการณ์ชาวสมุทรปราการ บ้านขุนสมุทรจีน การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและปกป้องแผ่นดินผืนสุดท้าย อันเป็น ปราการด่านหน้า ที่เห็นประจักษ์แก่ตาของภาพโบสถ์จมน้ํา แห่งบ้านขุนสมุทรจีน ชุมชนเล็กๆ ซึ่งเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก ถือเป็นนิทรรศการมีชีวิต ที่สื่อสาร เรื่องราว รูปธรรมชัดเจนถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ที่แสดงให้เห็นภาพของทะเลซึ่ง กลืนแผ่นดินจมหายไปในอ่าวไทย

14 -17 มีนาคม 2567 ร่วมประสบการณ์ใหม่ กับ เทศกาล ปราการเฟสติวัล โดยการจองผ่านระบบ Application Prakan พร้อมทั้งสามารถที่จะดาวน์โหลด”แผนที่เมืองสมุทรหมุดหมายปราการ เพื่อออกสํารวจเส้นทางปราการ อันนําไปสู่แหล่ง ประวัติศาสตร์ และสถานที่ที่น่าสนใจหลากหลายทั่วทั้งเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นิทรรศการมีชีวิต Live Exhibition

No comments