Breaking News

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ สานต่อโครงการซีเอสอาร์ มอบอาคารเรียน โรงเรียนโคกสะอาด จังหวัดบึงกาฬ

   บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนแทนจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน เป็นผู้นำธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม จะช่วยให้สังคมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความภูมิใจในการทำงานด้าน ซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ก็คือ โครงการ Hometown School Development ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดของตน

โครงการ Hometown School Development หรือ อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม โดยจะเปิดให้พนักงานในองค์กร ได้นำเสนอโรงเรียนบ้านเกิดที่ต้องการพัฒนาให้เด็กนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น เมื่อคัดเลือกโรงเรียนบ้านเกิดของพนักงาน MET ได้แล้ว จะมอบทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน โดยปี 2567 ได้คัดเลือก โรงเรียนโคกสะอาด จังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งนำเสนอมาจาก นายณัฐวุฒิ เพชราชัย พนักงานจากแผนกความปลอดภัยและคุณภาพ สำหรับการสร้างอาคารเรียนมอบให้กับ โรงเรียนโคกสะอาด จังหวัดบึงกาฬ ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนใหม่ที่ได้รับการออกแบบ โดยนักศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ INDA

ในการส่งมอบอาคารเรียน นางสาวคาโอริ ทาคาฮาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดและพนักงานจิตอาสา ได้เดินทางไปกับคณะอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA) เพื่อทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนให้กับ โรงเรียนโคกสะอาด จังหวัดบึงกาฬ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) และพนักงาน ยังได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและถวายสังฆทานให้แก่ พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้ง บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และสนับสนุนต้นไม้ เพื่อปลูกในโครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant” เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ และเผยแพร่ค่านิยมดี ๆ สู่สังคมสืบต่อไป

No comments